Strona główna
  Menu przedmiotowe >> Informacje podstawowe >> Pełnomocnictwa


 

PEŁNOMOCNICTWO

  • numer pełnomocnictwa: KP.0113-13/10
  • nazwisko i imię osoby upoważnionej: Kurzeja Artur
  • stanowisko służbowe: Sekretarz Miasta Bełchatowa
  • data wydania: 04-01-2010
  • data wygaśnięcia:
  • zakres przedmiotowy:
     Upoważnienie do wykonywania kontroli pod względem merytorycznym dowodów księgowych tj. umów, faktur, rachunków, not obciążeniowych, list płac i innych dokumentów równorzędnych, doyczących wydatków i dochodów, związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miasta Bełchatowa zgodnie z zasadami określonymi w Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Miasta Bełchatowa.
    Podstawa prawna: art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), w związku z § 13 Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Miasta Bełchatowa , przyjętej Zarządzeniem Nr 300/2008 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 28 listopada 2008 r.
Pokaż rejestr zmian
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 84312081