Strona główna
  Menu przedmiotowe >> Informacje podstawowe >> Pełnomocnictwa


 

PEŁNOMOCNICTWO

  • numer pełnomocnictwa: KP.0113-79/07
  • nazwisko i imię osoby upoważnionej: Maksimowicz Tadeusz
  • stanowisko służbowe: Stanowisko ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w Gminnym Centrum Informacji
  • data wydania: 23-01-2007
  • data wygaśnięcia:
  • zakres przedmiotowy:
     Upoważnienie do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Miasto Bełchatów w zakresie zarządu mieniem do kwoty 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych) w ramach bieżących obowiązków. Oświadczenie woli jest skuteczne po złożeniu go wraz z jednym z Wiceprezydentów (reprezentacja łączna).

    Podstawa prawna: art.46 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. Z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 50 ust.1 Statutu Miasta Bełchatowa przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Bełchatowie Nr VII/42/2003 z 27 lutego 2003 roku (Dziennik urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 73 poz.662 z dnia 29 marca 2003 roku).
Pokaż rejestr zmian
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 84262749