Strona główna
  Menu przedmiotowe >> Informacje podstawowe >> Pełnomocnictwa


 

PEŁNOMOCNICTWO

  • numer pełnomocnictwa: KP.0113-73/07
  • nazwisko i imię osoby upoważnionej: Antońska Elwira
  • stanowisko służbowe: p.o. Dyrektora Wydziału Oświaty
  • data wydania: 18-01-2007
  • data wygaśnięcia:
  • zakres przedmiotowy:
     Upoważnienie do udzielania urlopów wypoczynkowych, urlopów okolicznościowych oraz dni wolnych z tytułu opieki nad dzieckiem dla dyrektorów szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Bełchatów.

    Podstawa prawna: art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 3 (1) §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. Z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.).
Pokaż rejestr zmian
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 84027028