Strona główna
  Menu przedmiotowe >> Informacje podstawowe >> Pełnomocnictwa


 

PEŁNOMOCNICTWO

  • numer pełnomocnictwa: KP.0113-72/07
  • nazwisko i imię osoby upoważnionej: Antońska Elwira
  • stanowisko służbowe: p.o. Dyrektora Wydziału Oświaty
  • data wydania: 18-01-2007
  • data wygaśnięcia:
  • zakres przedmiotowy:
      Upoważnienie do wydawania, zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego, decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Bełchatów.

    Podstawa prawna: art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).
Pokaż rejestr zmian
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 84026771