Strona główna
  Menu przedmiotowe >> Informacje podstawowe >> Pełnomocnictwa


 

PEŁNOMOCNICTWO

 • numer pełnomocnictwa: KP.0113-332/09
 • nazwisko i imię osoby upoważnionej: Brożyna Agnieszka
 • stanowisko służbowe: Podinspektor w Zespole ds. Budżetu
 • data wydania: 07-10-2009
 • data wygaśnięcia:
 • zakres przedmiotowy:
   Upoważnienie do wykonywania kontroli pod względem formalno-rachunkowym dowodów księgowych i innych dokumentów tj.:
  - sprawozdań budżetowych i finansowych,
  - planów finansowych dochodów i wydatków,
  - harmonogramów realizacji dochodów i wydatków
  zgodnie z zasadami okreslonymi w Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzedzie Miasta Bełchatowa oraz ustawą o finansach publicznych.
  Podstawa prawna: art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2004 z późn. zm. ), w związku z § 13 Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Miasta Bełchatowa, przyjętej Zarzadzeniem Nr 300/2008 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 28 listopada 2008r.
Pokaż rejestr zmian
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 84310578