Strona główna
  Menu przedmiotowe >> Informacje podstawowe >> Pełnomocnictwa


 

PEŁNOMOCNICTWO

 • numer pełnomocnictwa: KP.0113-321/09
 • nazwisko i imię osoby upoważnionej: Gocel Ewa
 • stanowisko służbowe: Skarbnik
 • data wydania: 29-09-2009
 • data wygaśnięcia:
 • zakres przedmiotowy:
   Upoważnienie do zatwierdzania odpisów należności przedawnionych, zgodnie z zasadami określonymi w Zarzadzeniu Nr 222/09 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 11.09.2009 r.
  Podstawa prawna:
  § 8 ust. 2 Załącznika nr 1 i § 8 ust. 1 załącznika nr 2 do Zarządzenia Nr 222/09 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 11.09.2009 r., w sprawie procedur postępowania w zakresie windykacji dochodów budżetu Miasta Bełchatowa, realizowanych przez Urząd Miasta Bełchatowa, z tytułu podatków, opłat, niepodatkowych należności budżetowych, pozostałych należności, do których zastosowanie ma ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz należności cywilnoprawnych.
Pokaż rejestr zmian
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 84317187