Strona główna
  Menu przedmiotowe >> Realizacja zadań publicznych


 

REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH

 • Klasyfikacja zadania: Zakończone
 • Kategoria zadania: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 • Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Inwestycji
 • Nazwa zadania: Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla osiedla mieszkaniowego "Ludwików" w obszarze ograniczonym ulicami: Lipową, Al. ks. Kard. S. Wyszyńskiego, Ludwikowską i zachodnią granicą miasta Bełchatowa w kierunku północnym
 • Opis zadania: Opracowana została kompleksowa dokumentacja projektowa dla osiedla mieszkaniowego "Ludwików" w obszarze ograniczonym ulicami: Lipową, Al. ks. Kard. S. Wyszyńskiego, Ludwikowską i zachodnią granicą miasta Bełchatowa w kierunku północnym.
  Zakres prac obejmował opracowanie dokumentacji projektowej na:
  - rozbudowę i budowę sieci energetycznej i przyłączy (do działek wynikających z MPZP) i przebudowę linii napowietrznej 15 kV,
  - budowę sieci cieplnej,
  - budowę sieci wodociągowej,
  - budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami w graniach pasa drogowego do działek wynikających z MPZP,
  - budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z odejściami w granicach pasa drogowego do działek wynikających z MPZP,
  - budowę ulic zgodnie z Ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
  - budowę oświetlenia ulic,
  - budowę kanału teletechnicznego.

  Zawarto porozumienie pomiędzy Miastem Bełchatów a PGE Dystrybucja Łódź-Teren S.A. z siedzibą w Łodzi i Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bełchatowie i Zakładem Wodociągów i Kanalizacji "WOD.-KAN." Sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie w sprawie wspólnej procedury przetargu nieograniczonego na opracowanie przedmiotowej dokumentacji projektowej.
 • Planowany termin realizacji: 2010
 • Efekty planowane: opracowanie dokumentacji projektowej
 • Rzeczywisty termin rozpoczęcia: 24-09-2009
 • Termin zakończenia wynikający z umowy: 31-08-2010
 • Planowany koszt (PLN): 848022,00
 • Wykonawca: TOBIN Consulting Engineers z siedzibą pod adresem: Block 10-4, Blanchardstown Corporate Park, Dublin 15 
Pokaż rejestr zmian
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 86226271