Strona główna
  Menu przedmiotowe >> Informacje podstawowe >> Pełnomocnictwa


 

PEŁNOMOCNICTWO

 • numer pełnomocnictwa: KP.0113-313/09
 • nazwisko i imię osoby upoważnionej: Kupska Dorota
 • stanowisko służbowe: Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego
 • data wydania: 21-09-2009
 • data wygaśnięcia:
 • zakres przedmiotowy:
   Upoważnienie do:
  1. Prowadzenia i zarzadzania jednostką budżetową i reprezentowania jej na zewnątrz.
  2. Podejmowania decyzji o remontach bieżących.
  3. Ograniczam prawo dokonywania czynności prawnych skutkujących koniecznością dokonywania wydatków lub zaciągania zobowiązań w ramach planu finansowego dochodów i wydatków budżetowych jednostki na dany rokbudżetowy w kwocie powyżej 12.000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych).
  4. Ograniczenie nie dotyczy wydatków osobowych oraz ich pochodnych.
  5. Prezydent miasta zastrzega sobie prawo decydwania o remontach kapitalnych i zakresie inwestycji jednostki budżetowej.

  Podstawa prawna: art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.).
Pokaż rejestr zmian
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 84261837