Strona główna
  Menu przedmiotowe >> Realizacja zadań publicznych


 

REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH

 • Klasyfikacja zadania: Zakończone
 • Kategoria zadania: Transport i łączność
 • Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Inwestycji
 • Nazwa zadania: PT i budowa dróg i chodników na terenie miasta
 • Opis zadania:
  W ramach zadania została opracowana dokumentacja projektowa na budowę ul. Węglowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz na budowę ul. Św. Barbary wraz z odwodnieniem i oświetleniem.
  Budowa w/w ulic realizowana jest w ramach zadania pn. "Budowa ul. Św. Barbary i ul. Węglowej wraz z infrastrukturą komunalną".
 • Planowany termin realizacji:
 • Efekty planowane: poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 • Rzeczywisty termin rozpoczęcia: 24-06-2009
 • Termin zakończenia wynikający z umowy: 18-12-2009
 • Planowany koszt (PLN): 112240,00
 • Wykonawca: Pan Kazimierz Mamos prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kazimierz Mamos Projektowanie, Nadzorowanie, Kosztorysowanie i Kierowanie robotami w zakresie dróg i mostów z Bełchatowa 
Pokaż rejestr zmian
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 86227417