Strona główna
  Menu przedmiotowe >> Realizacja zadań publicznych


 

REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH

 • Klasyfikacja zadania: Zakończone
 • Kategoria zadania: Transport i łączność
 • Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Inwestycji
 • Nazwa zadania: Przebudowa Placu Narutowicza, ulicy Fabrycznej, ul. 19 Stycznia wraz z infrastrukturą komunalną
 • Opis zadania: W ramach zadania został przebudowany Plac Narutowicza, ul. Fabryczna, ul. 19 Stycznia wraz z infrastrukturą komunalną

  Zadanie realizowane w ramach projektu "Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu poprzez rozbudowę i przebudowę infrastruktury miejskiej Bełchatowa" zgłoszonego o dofinansowanie z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.
 • Planowany termin realizacji: 2010
 • Efekty planowane: Przebudowa placu, ulic, poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, podniesienie atrakcyjności centrum miasta
 • Rzeczywisty termin rozpoczęcia: 18-05-2009
 • Termin zakończenia wynikający z umowy: 12-08-2010
 • Planowany koszt (PLN): 15743719,35
 • Wykonawca:

  Konsorcjum firm: Lider konsorcjum - "FAZBUD" S.A. z siedzibą w Bełchatowie; członek konsorcjum - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych S.A. z siedzibą w Bełchatowie; członek konsorcjum - "ELWOJ" Wojciechowscy s.j. z siedzibą w Bełchatowie; członek konsorcjum - "KERRIA" Piórkowski, Gebler s.j. z siedzibą w Kole zrealizowało przebudowę Pl. Narutowicza, ul. 19 Stycznia, ul. Fabrycznej wraz z infrastrukturą komunalną.

  "KERRIA" Piórkowski, Gebler s.j. z siedzibą w Kole wykonała system nawadniania terenów zielonych zlokalizowanych na Placu Narutowicza, a wykonanych w ramach zadania pn. "Przebudowa Placu Narutowicza, ul. 19 Stycznia, ul. Fabrycznej wraz z infrastrukturą komunalną".

  "ELWOJ" Wojciechowscy S.J. z siedzibą w Bełchatowie wykonała zasilanie w energię elektryczną podestów drewnianych (4 szt. x 2 wpusty) wraz z opomiarowaniem każdego podestu zlokalizowanych na Placu Narutowicza, a wykonanych w ramach zadania pn. "Przebudowa Placu Narutowicza, ul. 19 Stycznia, ul. Fabrycznej wraz z infrastrukturą komunalną".
   
 • Rzeczywisty termin zakończenia: 10-08-2010
 • Rzeczywisty koszt zadania (PLN): 15743719,35
 • Efekty uzyskane: Przebudowa placu, ulic, poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, podniesienie atrakcyjności centrum miasta
Pokaż rejestr zmian
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 86258923