Strona główna
  Menu przedmiotowe >> Informacje podstawowe >> Pełnomocnictwa


 

PEŁNOMOCNICTWO

  • numer pełnomocnictwa: KP.0113-238/09
  • nazwisko i imię osoby upoważnionej: Walaszko Alina
  • stanowisko służbowe: Z-ca Dyrektora Wydziału Inżynierii
  • data wydania: 10-07-2009
  • data wygaśnięcia:
  • zakres przedmiotowy:
     Upoważnienie do poświadczania „za zgodność z oryginałem” kopii pism lub dokumentów przekazywanych do innych podmiotów. Traci moc upoważnienie KP.0113-302/08 z dnia 10.10.2008 r.
    Podstawa prawna: § 61 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Bełchatowa przyjętego Zarządzeniem Nr 261/2008 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 30 września 2008 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Bełchatowa
Pokaż rejestr zmian
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 84313249