Strona główna
  Menu przedmiotowe >> Informacje podstawowe >> Pełnomocnictwa


 

PEŁNOMOCNICTWO

  • numer pełnomocnictwa: KP.0113-35/08
  • nazwisko i imię osoby upoważnionej: Mękarski Janusz
  • stanowisko służbowe: Wiceprezydent
  • data wydania: 11-02-2008
  • data wygaśnięcia: 10-05-2010
  • zakres przedmiotowy:
     Upoważnienie do składania oświadczeń woli w imieniu gminy Miasto Bełchatów w zakresie zarządu mieniem do kwoty przewidzianej w budżecie podczas mojej nieobecności w pracy z powodu urlopu, choroby lub delegacji służbowych. Oświadczenie woli jest skuteczne po złożeniu go wraz z inną upoważnioną przez Prezydenta osobą (reprezentacja łączna).
    Podstawa prawna: art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 50 ust. 1 Statutu Miasta Bełchatowa przyjętego Uchwałą Nr VII/42/2003 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 27 lutego 2003 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 73, poz. 662 z dnia 29 marca 2003 r.)
Pokaż rejestr zmian
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 84263110