Strona główna
  Menu przedmiotowe >> Informacje podstawowe >> Pełnomocnictwa


 

PEŁNOMOCNICTWO

  • numer pełnomocnictwa: KP.0113-232/09
  • nazwisko i imię osoby upoważnionej: Kurzeja Artur
  • stanowisko służbowe: Sekretarz
  • data wydania: 06-07-2009
  • data wygaśnięcia:
  • zakres przedmiotowy:
     Upoważnienie do prowadzenia spraw z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Urzędu Miasta Bełchatowa.
    Podstawa prawna: art. 31 § 1 Kodeksu Pracy , art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 5 ust. 6 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Bełchatowa przyjętego Zarządzeniem Nr 261/2008 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 30 września 2008 r. z późn. zm.
Pokaż rejestr zmian
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 84317958