Strona główna
  Menu przedmiotowe >> Informacje podstawowe >> Pełnomocnictwa


 

PEŁNOMOCNICTWO

  • numer pełnomocnictwa: KP.0113-19/07
  • nazwisko i imię osoby upoważnionej: Grabski Sławomir
  • stanowisko służbowe: p.o. Dyrektora Wydziału Inżynierii
  • data wydania: 16-01-2007
  • data wygaśnięcia:
  • zakres przedmiotowy:
     Upoważnienie do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Miasto Bełchatów w zakresie zarządu mieniem do kwoty 7.000 zł (słownie: siedem tysięcy złotych), w ramach bieżących obowiązków. Oświadczenie woli jest skuteczne po złożeniu go wraz z jednym z Wiceprezydentów (reprezentacja łączna).

    Podstawa prawna: art.39 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142 z 2001 r.. poz. 1591 z późn. zm.)oraz art.50 ust.1 Statutu Miasta Bełchatowa przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Bełchatowie Nr VII/42/2003 z dnia 27 lutego 2003 r. (Dziennik Urzędowy Województwa łódzkiego Nr 73 poz.662 z dnia 29 marca 2003 r.)
Pokaż rejestr zmian
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 84315934