Strona główna
  Menu przedmiotowe >> Realizacja zadań publicznych


 

REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH

 • Klasyfikacja zadania:
 • Kategoria zadania: Transport i łączność
 • Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Inwestycji
 • Nazwa zadania: Budowa nawierzchni ulic w osiedlu Olsztyńskim
 • Opis zadania:

  W 2007 roku wykonano budowę nawierzchni ulicy Podlaskiej, części ulicy Chełmińskiej i części ulicy Kujawskiej wraz z odwodnieniem.

  Wykonany zakres rzeczowy:

  ulica Podlaska - nawierzchnia asfaltobetonowa, grubość 8 cm - 1660 m2, szer. 6 m, przykanaliki z rur PCV fi 200 - 18,65 mb, studzienki ściekowe fi 500 - 6 szt.

  część ul. Chełmińskiej - nawierzchnia asfaltobetonowa grubość 8 cm - 1067 m2, szer. 5,80 m, przykanaliki z rur PCV fi 200 - 22,0 mb, studzienki ściekowe fi 500 - 6 szt.

  łącznik pomiędzy ul. Chełmińską a ul. Słoneczną - część ulicy Kujawskiej - nawierzchnia asfaltobetonowa - 433 m2, szer. 4,5 m, przykanaliki z rur PCV fi 200 - 8,3 mb, studzienki ściekowe fi 500 - 2 szt.

  W 2008 roku wykonana została nawierzchnia ulicy Sieradzkiej i części ulicy Chełmińskiej wraz z odwodnieniem.

  Wykonany zakres rzeczowy:

  ulica Sieradzka:
  - nawierzchnia asfaltobetonowa gr. 8 cm – 1507 m2 (szerokość ulicy 5,50 mb), przykanaliki z rur PCV Ø 200 – 23,25 mb, wpust uliczny Ø 500 – 6 szt.

  część ul. Chełmińskiej:
  – nawierzchnia asfaltobetonowa gr. 8 cm – 850 m2 (szerokość ulicy 5.80 mb), przykanaliki z rur PCV Ø 200 – 14,35 mb, wpust uliczny Ø 500 – 5 szt., studzienki rewizyjne bet. Ø 1200 – 2 szt.

  W 2009 roku wybudowano nawierzchnie ulicy Mazowieckiej i Kujawskiej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Chełmińską do skrzyżowania z ulicą Kaliską w Bełchatowie.

 • Planowany termin realizacji:
 • Efekty planowane: Wybudowanie nawierzchni w/w ulic, poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 • Rzeczywisty termin rozpoczęcia: 23-04-2007
 • Termin zakończenia wynikający z umowy: 31-10-2009
 • Planowany koszt (PLN): 2780927,60
 • Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Spółka Akcyjna z Bełchatowa wykonało nawierzchnię ulic.

  Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze "NIWELLA" s.c. W.A. Paźgier z Bełchatowa opracowuje dokumentację projektową na budowę ulic w osiedlu Olsztyńskim w zakresie:
  - ul. Małopolska od skrzyżowania z ul. Chełmińską do skrzyżowania z ul. Kurpiowską wraz z sięgaczem do dz. 306,
  - ul. Kurpiowska od skrzyżowania z ul. Małopolską do skrzyżowania z ul. Kujawską,
  - ul. Kujawska od skrzyżowania z ul. Kurpiowską do skrzyżowania z ul. Kaliską,
  - ul. Kaliska od skrzyżowania z ul. Łowicką do skrzyżowania z ul. Mazowiecką.
   
Pokaż rejestr zmian
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 86259911