Strona główna
  Menu przedmiotowe >> Realizacja zadań publicznych


 

REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH

 • Klasyfikacja zadania: Zakończone
 • Kategoria zadania: Transport i łączność
 • Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Inwestycji
 • Nazwa zadania: Budowa nawierzchni ulic w osiedlu Binków.
 • Opis zadania: Opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy ulic: Budryka (fragment), Szafirowa, Platynowa, Srebrna, Bursztynowa i Miedziana wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz wybudowane zostały nawierzchnie ulic wraz z odwodnieniem i oświetleniem.

  Zadanie dofinansowywane środkami pochodzącymi z budżetu państwa, realizowane w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011"

 • Planowany termin realizacji: 2010
 • Efekty planowane: Wybudowanie nawierzchni w/w ulic, poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • Rzeczywisty termin rozpoczęcia: 08-11-2006
 • Termin zakończenia wynikający z umowy: 31-07-2010
 • Planowany koszt (PLN): 5234430,75
 • Wykonawca: "TEMPOB" Usługi Budowlane, Projektowanie, Kosztorysy mgr inż. Karol Wielechowski, Bełchatów opracował dokumentację projektową.
  Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Spółka Akcyjna z Bełchatówa wybudowało nawierzchnie ulic wraz z odwodnieniem i oświetleniem.
   
Pokaż rejestr zmian
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 86388123