Strona główna
  Menu przedmiotowe >> Informacje podstawowe >> Pełnomocnictwa


 

PEŁNOMOCNICTWO

  • numer pełnomocnictwa: KP.0113-137/09
  • nazwisko i imię osoby upoważnionej: Bedlechowicz Anna
  • stanowisko służbowe: Sekretarka
  • data wydania: 16-04-2009
  • data wygaśnięcia:
  • zakres przedmiotowy:
     Upoważnienie do poświadczania "za zgodność z oryginałem" kopii wniosków o wpis do ewidencji działalności gospodarczej przekazywanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Głównego Urzędu Statystycznego i Urzędu Skarbowego.
    Podstawa prawna: § 61 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Bełchatowa przyjętego Zarządzeniem Nr 261/2008 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 30 września 2008 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Bełchatowa.
Pokaż rejestr zmian
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 84311717