Strona główna
  Menu przedmiotowe >> Realizacja zadań publicznych


 

REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH

 • Klasyfikacja zadania: W trakcie realizacji
 • Kategoria zadania: Transport i łączność
 • Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
 • Nazwa zadania: Budowa nawierzchni ulic: Nowa, Dolna, Wodna
 • Opis zadania: W ramach zadania realizowane są nawierzchnie ulic Nowa, Dolna, Wodna.
 • Planowany termin realizacji: 2016
 • Efekty planowane: Wybudowanie nawierzchni w/w ulic, poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 • Rzeczywisty termin rozpoczęcia: 07-12-2007
 • Termin zakończenia wynikający z umowy: 06-05-2016
 • Planowany koszt (PLN): 5102137,92
 • Wykonawca:

  Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Bełchatowie wykonało I etap budowy nawierzchni ulic: Nowa, Dolna, Wodna.
  Wykonany zakres rzeczowy:
  - ul. Nowa - nawierzchnia asfaltobetonowa gr. 8 cm: 864 m2 (szerokość ulicy 6,0 mb) oraz 2637 m2 (szerokość ulicy 5,50 mb); przykanaliki z rur PCV Ø 200 – 77,5 mb, wpust uliczny Ø 500 – 20 szt., studzienki rewizyjne bet. Ø 1200 – 4 szt.
  - ul. Dolna – nawierzchnia asfaltobetonowa gr. 8 cm: 4304,0 m2 (szerokość ulicy 6,0 mb); przykanaliki z rur PCV Ø 200 – 89,10 mb, wpust uliczny Ø 500 – 26 szt., studzienki rewizyjne bet. Ø 1200 – 4 szt.
  - ul. Wodna – nawierzchnia asfaltobetonowa gr. 8 cm – 1889,0 m2 (szerokość ulicy 5,5 mb); przykanaliki z rur PCV Ø 200 – 50,35 mb, wpust uliczny Ø 500 – 15 szt.

  Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Bełchatowie zrealizowało budowę ul.Nowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Żabią
  do projektowanej obwodnicy wschodniej
  wraz z odwodnieniem i rozwiązaniem kolizji
  oraz rozbudową ulicy prostopadłej do ul. Dolnej
  wraz z odwodnieniem, a także przebudowę zjazdu
  z ul. Wodnej.

  Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze "NIWELLA" s.c. W.A. Paźgier z Bełchatowa opracowało projekt zamienny na przebudowę ulicy Dolnej
  wraz z rozwiązaniem kolizji, dokumentację projektową na budowę ulicy Nowej od skrzyżowania z ul. Żabią
  do końca wraz z oświetleniem, odwodnieniem
  i rozwiązaniem kolizji oraz dokumentację projektową przebudowy ulicy prostopadłej do ul. Dolnej
  w Bełchatowie wraz z łopatką do zawracania.

  Biuro Projektowe PROKAM Piotr Kamiński z Bełchatowa opracowuje dokumentację projektową na budowę dwóch sięgaczy po stronie wschodniej ulicy Dolnej na działkach 42/14 i 46/3 wraz z odwodnieniem, budowę odejść kanalizacji sanitarnej i deszczowej w granicach pasa drogowego, budowę oświetlenia.
   
Pokaż rejestr zmian
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 86227692