Strona główna
  Menu przedmiotowe >> Realizacja zadań publicznych


 

REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH

 • Klasyfikacja zadania: Zakończone
 • Kategoria zadania: Transport i łączność
 • Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Inwestycji
 • Nazwa zadania: Budowa ścieżki rowerowej w ulicy Wojska Polskiego wraz z przebudową skrzyżowania ulic: Wojska Polskiego – Zamoście -Ampere’a
 • Opis zadania: W ramach zadania wykonana została ścieżka rowerowa po stronie wschodniej ulicy Wojska Polskiego od ulicy Armii Krajowej do granicy przebudowy skrzyżowania z ulicą Zamoście oraz przebudowa skrzyżowania ulic Wojska Polskiego - Zamoście - Ampere'a łącznie z budową sygnalizacji świetlnej, poprawą odwodnienia, budową ścieżki rowerowej po stronie zachodniej, od granicy wykonanego I etapu do granicy przebudowy skrzyżowania z ulicą Zamoście.

  Zakres rzeczowy wykonanych robót na budowie ścieżki rowerowej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Wojska Polskiego – Ampere’a - Zamoście:

  - nawierzchnia ścieżki rowerowej z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm - 3077 m2,
  - nawierzchnia chodników z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm – 1707 m2,
  - nawierzchnia zjazdów gospodarczych z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm – 955 m2,
  - nawierzchnia z betonu asfaltowego na poszerzeniach jezdni – 43,5 m2,
  - nawierzchnia z betonu asfaltowego na istniejącej nawierzchni bitumicznej gr. 5 cm – 2620,5 m2,
  - umocnienie skarp rowów płytami betonowymi ażurowymi gr. 10 cm – 46 m2,
  - poręcze ochronne z siatki stalowej w ramkach – 186 cm,
  - pionowe znaki drogowe – 55 szt.


  Zakres rzeczowy - kanalizacja sanitarna wraz z odejściami w ul. Wojska Polskiego (droga wojewódzka nr 484)

  - kanalizacja sanitarna fi 200 PCV – 59,9 mb,
  - odejścia do budynków fi 160 PCV – 41,95 mb,
  - studnie betonowe fi 1000 mm – 1 szt.,
  - studnie Tegra fi 600 mm – 4 szt.,
  - studnie PP fi 425 mm – 5 szt.

  Zakres rzeczowy - kanalizacja sanitarna i deszczowa w skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego – Ampere’a – Zamoście

  a) kanalizacja sanitarna:
  - kanalizacja sanitarna fi 200 PCV – 104 mb,
  - odejścia do budynków fi 160 PCV – 28,30 mb,
  - studnie betonowe fi 1000 mm – 5 szt.,
  - studnie PP fi 425 mm – 4 szt.

  b) kanalizacja deszczowa:
  - kanalizacja deszczowa fi 400 PCV – 47,85 mb,
  - odejścia do budynków fi 200 PCV – 16,10 mb,
  - przykanaliki do wpustów ulicznych fi 200 PCV – 13,30 mb,
  - studnie betonowe fi 1200 mm – 5 szt.,
  - studnie PP fi 425 mm – 2 szt.,
  - studnia PCV fi 400 mm – 1 szt.,
  - wpusty betonowe fi 500 mm – 7 szt.

  Zakres rzeczowy - roboty elektryczne

  a) przebudowa oświetlenia ulicy Wojska Polskiego – kabel YAKXs 4 x 35 mm2 – 447 mb,
  b) sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego – Zamoście – Ampere’a:

  - kabel YKSY 37 x 1,5 mm2 – 320 mb,
  - kabel XzTKMXpw 5 x 4 x 0,8 mm2 - 580 mb,
  - przewód Lgs 2,5 mm2 – 600 mb,
  - sterownik – 1 szt.,
  - maszty sygnalizacyjne – 11 szt.,
  - wysięgniki sygnalizacyjne – 3 szt.

 • Planowany termin realizacji: 2007
 • Efekty planowane: Wykonanie ścieżki rowerowej oraz przebudowa skrzyżowania w zakresie jw., poprawienie bezpieczeństwa ruchu drogowego, pieszych i rowerzystów.
 • Rzeczywisty termin rozpoczęcia: 19-07-2006
 • Termin zakończenia wynikający z umowy: 30-05-2007
 • Planowany koszt (PLN): 1489620,00
 • Wykonawca: "LEAR" Spółka Jawna A. i R. Kłucjasz z siedzibą w Bełchatowie, ul. Czapliniecka 146c 
 • Rzeczywisty termin zakończenia: 29-06-2007
 • Rzeczywisty koszt zadania (PLN): 1736488,22
 • Efekty uzyskane: Wykonanie ścieżki rowerowej oraz przebudowa skrzyżowania w zakresie jw., poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, pieszych i rowerzystów.
Pokaż rejestr zmian
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 87886767