Strona główna
  Menu przedmiotowe >> Realizacja zadań publicznych


 

REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH

  • Klasyfikacja zadania: Zakończone
  • Kategoria zadania: Transport i łączność
  • Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Inwestycji
  • Nazwa zadania: Przebudowa skrzyżowania ulic Olsztyńska, Sienkiewicza, Wschodnia, Targowa
  • Opis zadania: W ramach zadania wykonano przebudowę skrzyżownia ulic Olsztyńska, Sienkiewicza, Wschodnia, Targowa na skrzyżowanie typu rondo wraz z odwodnieniem.
    Zkres wykonanych robót: nawierzchnia asfaltobetonowa - 789,50 m2, nawierzchnia pierścienia najazdowego z kostki betonowej grubości 10 cm - 72,50 m2, nawierzchnia chodników z płytek betonowych grubości 7 cm - 239,00 m2, znaki drogowe pionowe - 19 szt; kanalizacja deszczowa z rur PCV fi315 - 12 mb, kanalizacja desczowa z rur PCV fi 200 - 14 mb, przkanaliki z rur PCV fi 200 - 28,55 mb, wpusty desczowe fi 500 - 4 szt.
  • Planowany termin realizacji: 2007
  • Efekty planowane: Przebudowa skrzyżowania w/w ulic, poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego.
  • Rzeczywisty termin rozpoczęcia: 18-07-2007
  • Termin zakończenia wynikający z umowy: 15-11-2007
  • Planowany koszt (PLN): 242780,00
  • Wykonawca: "LEAR" Spółka Jawna A. i R. Kłucjasz z Bełchatowa 
  • Rzeczywisty termin zakończenia: 12-11-2007
  • Rzeczywisty koszt zadania (PLN): 242780,00
  • Efekty uzyskane: Przebudowane skrzyżowania w/w ulic, poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Pokaż rejestr zmian
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 74220103