Strona główna
  Menu przedmiotowe >> Realizacja zadań publicznych


 

REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH

 • Klasyfikacja zadania: Zakończone
 • Kategoria zadania: Transport i łączność
 • Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Inwestycji
 • Nazwa zadania: Budowa ulicy Cegielnianej
 • Opis zadania: W ramach zadania wybudowano nawierzchnię asfaltobetonowa ulicy Cegielnianej wraz z odwodnieniem w zakresie od skrzyżowania z ulicą Piłsudskiego do skrzyżowania z ulicą Pabianicką łącznie z zakresem łącznika z ulicą Modrą i sięgacz.
  Wykonana została:
  - nawierzchnia asfaltobetonowa ulicy o grubości 10 cm - 7180 m2; szerokość jezdni: ul. Cegielnienej - 6 m, łącznika z ul.Modrą - 5 m, sięgacza - 5 m.
  - kanalizacja deszczowa z rur PCV fi 315 - 26 mb, fi 200 - 50 mb, przykanaliki z rur PCV fi 200 - 92 mb, 31 szt.
 • Planowany termin realizacji: 2007
 • Efekty planowane: Wybudowanie nawierzchni ulicy w zakresie jw.; poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 • Rzeczywisty termin rozpoczęcia: 27-11-2006
 • Termin zakończenia wynikający z umowy: 31-08-2007
 • Planowany koszt (PLN): 1623490,21
 • Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Bełchatowie, ul. Lipowa 67 
 • Rzeczywisty termin zakończenia: 20-06-2007
 • Rzeczywisty koszt zadania (PLN): 1681244,06
 • Efekty uzyskane: Wybudowanie nawierzchni ulicy w zakresie jw.; poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Pokaż rejestr zmian
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 86259257