Strona główna
  Menu podmiotowe >> Samorząd >> PREZYDENT MIASTA BEŁCHATOWA >> Sekretarz Miasta Bełchatowa


 

Sekretarz Miasta

    Do zadań Sekretarza Miasta należy w szczególności:

1) nadzór nad przegotowywaniem projektów uchwał Rady, ich realizacją, składaniem wyjaśnień dotyczących wniosków Komisji Rady, interpelacji, wniosków i zapytań Radnych oraz opracowywaniem materiałów sprawozdawczych w tym zakresie,

2)nadzór nad realizacją uchwał oraz zarządzeń i poleceń Prezydenta,

3) prowadzenie spraw związanych ze strukturą organizacyjną Urzędu,

4) realizowanie pod kierunkiem Prezydenta polityki kadrowej i płacowej w Urzędzie,

5) nadzór, we współpracy ze Skarbnikiem Miasta, nad racjonalnym gospodaowanim środkami rzeczowymi Urzędu,

6) zapewnienie dla Urzędu warunków lokalowych, wyposażenia technicznego, biurowego i środków łączności oraz nadzór nad komputeryzacją Urzędu,

7) nadzór nad przestrzeganiem zasad Instrukcji kancelaryjnej, przepisów o archiwizacji akt, kodeksu postepowania administracyjnego, organizacji i dyscypliny pracy, załatwianie i rozstrzyganie spraw organizacyjnych, szkoleniowych i osobowych pracowników Urzędu. 

________________________________________

Zobacz również: informacje dodatkowe(cv), oświadczenia majątkowe

_______________________________________

Pokaż rejestr zmian
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 81353778