Strona główna
  Menu podmiotowe >> Samorząd >> PREZYDENT MIASTA BEŁCHATOWA >> Sekretarz Miasta Bełchatowa


 

Sekretarz Miasta

Artur Kurzeja

Do zadań Sekretarza Miasta należy w szczególności:

1) nadzór nad przegotowywaniem projektów uchwał Rady, ich realizacją, składaniem wyjaśnień dotyczących wniosków Komisji Rady, interpelacji, wniosków i zapytań Radnych oraz opracowywaniem materiałów sprawozdawczych w tym zakresie
2)nadzór nad realizacją uchwał oraz zarządzeń i poleceń Prezydenta
3) prowadzenie spraw związanych ze strukturą organizacyjną Urzędu
4) realizowanie pod kierunkiem Prezydenta polityki kadrowej i płacowej w Urzędzie
5) nadzór, we współpracy ze Skarbnikiem Miasta, nad racjonalnym gospodaowanim środkami rzeczowymi Urzędu
6) zapewnienie dla Urzędu warunków lokalowych, wyposażenia technicznego, biurowego i środków łączności oraz nadzór nad komputeryzacją Urzędu
7) nadzór nad przestrzeganiem zasad Instrukcji kancelaryjnej, przepisów o archiwizacji akt, kodeksu postepowania administracyjnego, organizacji i dyscypliny pracy, załatwianie i rozstrzyganie spraw organizacyjnych, szkoleniowych i osobowych pracowników Urzędu

Sekretarz Miasta sprawuje nadzór merytoryczny nad takimi wydziałami jak:

Wydział Organizacyjny
Zespół ds, Informatyki
Zespół ds. Ewidencji Danych Osobowych
Służba BHP

_______________________________________

Zobacz również: informacje dodatkowe(cv), oświadczenia majątkowe

_______________________________________

Urząd Miasta Bełchatowa
ul. Kościuszki 1
Sekretariat
tel. 044/733 51 37
fax 044/733 51 40 
e-mail: a.kurzeja@belchatow.pl                                                                                                              

Pokaż rejestr zmian
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 81353354