Strona główna
  Menu przedmiotowe >> Informacje podstawowe >> Pełnomocnictwa


 

PEŁNOMOCNICTWO

  • numer pełnomocnictwa: KP.0113-28/09
  • nazwisko i imię osoby upoważnionej: Antońska Elwira
  • stanowisko służbowe: Dyrektor Wydziału Oświaty
  • data wydania: 30-01-2009
  • data wygaśnięcia:
  • zakres przedmiotowy:
     Upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących swiadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Miasto Bełchatów.
    Podstawa prawna: art. 39, ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ).
Pokaż rejestr zmian
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 84263956