Strona główna
  Menu przedmiotowe >> Informacje podstawowe >> Pełnomocnictwa


 

PEŁNOMOCNICTWO

  • numer pełnomocnictwa: KP.0113-27/09
  • nazwisko i imię osoby upoważnionej: Antońska Elwira
  • stanowisko służbowe: Dyrektor Wydziału Oświaty
  • data wydania: 30-01-2009
  • data wygaśnięcia:
  • zakres przedmiotowy:
     Upoważnienie do udzielania urlopów wypoczynkowych, urlopów okolicznościowych oraz dni wolnych z tytułu opieki nad dzieckiem dla dyrektorów szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę Miasto Bełchatów.
    Podstawa prawna: art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 3 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm. ).
Pokaż rejestr zmian
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 84320349