Strona główna
  Menu przedmiotowe >> Informacje podstawowe >> Pełnomocnictwa


 

PEŁNOMOCNICTWO

  • numer pełnomocnictwa: KP.0113-24/09
  • nazwisko i imię osoby upoważnionej: Barasińska Barbara
  • stanowisko służbowe: Zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty
  • data wydania: 30-01-2009
  • data wygaśnięcia:
  • zakres przedmiotowy:
     Upoważnienie do wydawania, zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w czasie nieobecności Dyrektora Wydziału Oświaty, decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących nadawania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Miasto Bełchatów.
    Podstawa prawna: art. 39, ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).
Pokaż rejestr zmian
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 84263964