Strona główna
  Menu przedmiotowe >> Informacje podstawowe >> Pełnomocnictwa


 

PEŁNOMOCNICTWO

 • numer pełnomocnictwa: KP.0113-21/09
 • nazwisko i imię osoby upoważnionej: Barasińska Barbara
 • stanowisko służbowe: Zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty
 • data wydania: 30-01-2009
 • data wygaśnięcia: 10-05-2010
 • zakres przedmiotowy:
   Upoważnienie do składania oświadczeń woli w imieniu gminy Miasto Bełchatów w zakresie zarządu mieniem do kwoty 7 000 (słownie: siedem tysięcy) złotych, w czasie nieobecności Dyrektora Wydziału Oświaty.
  Oświadczenie woli jest skuteczne po złożeniu go wraz z jednym z Wiceprezydentów (reprezentacja łączna).
  Podstawa prawna: art. 46, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 50 ust. 1 Statutu Miasta Bełchatowa przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Bełchatowie Nr VII/42/2003 z dnia 27 lutego 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Bełchatowa (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego z 2003 r. Nr 73, poz. 662).
Pokaż rejestr zmian
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 84263850