Strona główna
  Menu podmiotowe >> Samorząd >> Rada Miejska VI kadencja 2010-2014 >> Uchwały Rady Miejskiej >> Uchwały Rady Miejskiej 2010


 
 uchwała nr IV/26/10 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia planu zbywania nieruchomości i lokali mienia komunalnego i nabywania nieruchomości do zasobów gminy Miasto Bełchatów na rok 2011
 uchwała nr IV/25/10 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu Miasta Bełchatowa na 2010 rok
 uchwała nr IV/24/10 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz Województwa Łódzkiego
 uchwała nr IV/23/10 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz Powiatu Bełchatowskiego
 uchwała nr IV/22/10 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia sposobu zapewnienia obsługi finansowej przedszkoli samorządowych Miasta Bełchatowa
 uchwała nr IV/21/10 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku oraz ich przeznaczenia w jednostkach budżetowych szkołach i przedszkolach Miasta
 uchwała nr IV/20/10 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w składach Komisji Stałych Rady Miejskiej w Bełchatowie
 uchwała nr IV/19/10 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie wstąpienia Pana Janusza Paducha na miejsce Pana Janusza Mękarskiego w związku z wygaśnięciem mandatu
 uchwała nr IV/18/10 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie wstąpienia Pana Grzegorza Muskały na miejsce Pana Dariusza Matyśkiewicza w związku z wygaśnięciem mandatu
 uchwała nr III/17/10 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Janusza Mękarskiego
 uchwała nr III/16/10 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Dariusza Matyśkiewicza
 uchwała nr III/15/10 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Bełchatowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Bełchatowie i pokrycie go wkładem pieniężnym w zamian za udziały
 uchwała nr III/14/10 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr LI/475/06 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 5 października 2006 r. dotyczącej uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN. Sp. z o.o. w Bełchatowie na lata 2007-2013
 uchwała nr III/13/10 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu Miasta Bełchatowa na 2010 rok
 uchwała nr III/12/10 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości, w podatku rolnym i w podatku leśnym
 uchwała nr III/11/10 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości
 uchwała nr III/10/10 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
 uchwała nr III/9/10 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie wstąpienia Pana Krzysztofa Waty na miejsce Pana Marka Chrzanowskiego
 uchwała nr II/8/10 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Stałych Rady Miejskiej w Bełchatowie
 uchwała nr II/7/10 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczących Komisji Stałych Rady Miejskiej w Bełchatowie
 uchwała nr II/6/10 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
 uchwała nr II/5/10 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bełchatowie
 uchwała nr II/4/10 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Marka Chrzanowskiego
 uchwała nr I/3/10 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Bełchatowie
 uchwała nr I/2/10 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Bełchatowie
 uchwała nr I/1/10 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bełchatowie
 uchwała nr LVIII/456/10 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Politanice w rejonie ulic: Wiosennej i Dalekiej
 uchwała nr LVIII/455/10 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa dla obszaru ograniczonego ulicami: 9 Maja, 1 Maja, Staszica i rzeką Rakówką, zatwierdzonego uchwałą nr XXXIV/322/05 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 19 maja 2005r. – dla części osiedla Okrzei
 uchwała nr LVIII/454/10 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bełchatowa, ograniczonego ulicami: Pabianicką, Kościuszki, 9 Maja, Czapliniecką i Al. Włókniarzy
 uchwała nr LVIII/453/10 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie stwierdzenia zgodności zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ograniczonego ulicami: Pabianicką, Kościuszki, 9 Maja, Czapliniecką i Al. Włókniarzy z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bełchatowa
2 3 4 5 »
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 81355097