Strona główna
  Menu przedmiotowe >> Programy i raporty >> KIERUNKI ROZWOJU >> WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY


 
 Wieloletni Plan Inwestycyjny (WPI) dla Miasta Bełchatowa na lata 2015-2020.UCHWAŁA NR XI/69/15 RADY MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE
 Wieloletni Plan Inwestycyjny dla Miasta Bełchatowa na lata 2009-2015 - Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie Nr XXI/170/12 z dnia 23 lutego 2012
 Wieloletni Plan Inwestycyjny dla Miasta Bełchatowa na lata 2009-2015 - UCHWAŁA NR XXI/170/12 RADY MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie zmiany uchwały nr LIV/417/10
 Wieloletni Plan Inwestycyjny dla Miasta Bełchatowa na lata 2009-2015 - ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR VIII/65/11 RADY MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE z dnia 26 maja 2011 w sprawie zmiany uchwały nr LIV/417/10
 Wieloletni Plan Inwestycyjny dla Miasta Bełchatowa na lata 2009-2015 - UCHWAŁA NR VIII/65/11 RADY MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE z dnia 26 maja 2011 w sprawie zmiany uchwały nr LIV/417/10
 Wieloletni Plan Inwestycyjny dla Miasta Bełchatowa na lata 2009 - 2015 - załącznik do uchwały nr LVI/422/10 z dnia 9 września 2010 r. - Tabela nr 1
 Wieloletni Plan Inwestycyjny dla Miasta Bełchatowa na lata 2009-2015 - uchwała nr LVI/422/10 z dnia 9 września 2010r. w sprawie aktualizacji załącznika - tabeli nr 1
 Wieloletni Plan Inwestycyjny dla Miasta Bełchatowa na lata 2009 - 2015 - istotne cechy inwestycji - formularz
 Wieloletni Plan Inwestycyjny dla Miasta Bełchatowa na lata 2009 - 2015 - karta inwestycji - formularz
 Wieloletni Plan Inwestycyjny dla Miasta Bełchatowa na lata 2009 - 2015 - wykaz inwestycji przyjętych do WPI na lata 2009 - 2015
 Wieloletni Plan Inwestycyjny dla Miasta Bełchatowa na lata 2009 - 2015 - załącznik do uchwały
 Wieloletni Plan Inwestycyjny dla Miasta Bełchatowa na lata 2009 - 2015 - UCHWAŁA NR LIV/417/10 RADY MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE z dnia 17 czerwca 2010 r.
 Wieloletni Plan Inwestycyjny dla Miasta Bełchatowa na lata 2008-2013 - Uchwała nr XLVIII/384/10 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 11 lutego 2009 roku
 Załącznik nr 1 do uchwały nr XLVIII/384/10 z dnia 11 lutego 2010 w sprawie aktualizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Miasta Bełchatowa na lata 2008 – 2013
 Wieloletni Plan Inwestycyjny dla Miasta Bełchatowa na lata 2008-2013 - Uchwała nr XXXV/243/09 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 26 lutego 2009 roku
 Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXV/243/09 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 26 lutego 2009 roku
 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/153/08 z dnia 31 stycznia 2008 roku
 Uchwała Nr XX/153/08 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/288/04 Rady Miejksiej w Bełchatowie z dnia 16 grudnia 2004 roku w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Miasto Bełchatów na lata 2005-2008 oraz przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Miasto Bełchatów na lata 2008-2013
 Tabela nr 1 Załącznik do uchwały nr IX/67/07
 Uchwała nr IX/67/07 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie aktualizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Miasto Bełchatów na lata 2005 - 2008
 załącznik do uchwały Nr XL/378/05 - Wykaz wniosków złożonych do WPI na lata 2005 – 2008
 Uchwała Nr XL/378/05 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 27 października 2005 r. w sprawie aktualizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Miasto Bełchatów na lata 2005 - 2008
 załącznik do uchwały Nr XXIX/288/04 - Wieloletni Plan Inwestycyjny dla Gminy Miasto Bełchatów na lata 2005 – 2008
 załącznik do uchwały Nr XXIX/288/04 - Harmonogram realizacji inwestycji/zadań w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na lata 2005 – 2008
 załącznik do uchwały Nr XXIX/288/04 - Wykaz wniosków złożonych do WPI na lata 2005 – 2008
 Uchwała Nr XXIX/288/04 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 16 grudnia 2004 roku w sprawie wieloletniego planu inwestycyjnego dla Gminy Miasto Bełchatów na lata 2005 - 2008
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 86260343