Strona główna
  Menu przedmiotowe >> Programy i raporty >> OCHRONA ŚRODOWISKA


 
 Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - drzewa i krzewy
 Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
 PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ. UCHWAŁA XI/70/15 RADY MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE
 Rejestr działalności regulowanej na dzień 08.07.2015r..pdf
 Roczna analiza gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta Bełchatowa za 2014 rok.pdf
 Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie przez przedsiebiorców działalności w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie m. Bełchatowa
 Plan Gospodarki Odpadami Gminy Miasto Bełchatów 2011 (z uwzględnieniem lat 2012-2015)
 Program Ochrony Środowiska dla Miasta Bełchatowa na lata 2009-2012 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2013-2016 - zał. nr 4
 Program Ochrony Środowiska dla Miasta Bełchatowa na lata 2009-2012 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2013-2016 - zał. nr 3
 Program Ochrony Środowiska dla Miasta Bełchatowa na lata 2009-2012 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2013-2016 - zał. nr 2
 Program Ochrony Środowiska dla Miasta Bełchatowa na lata 2009-2012 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2013-2016 - zał. nr 1
 Informacja o firmach znajdujących się na terenie Miasta Bełchatowa zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 87863396