Strona główna
  Menu przedmiotowe >> Planowanie Przestrzenne >> Uchwała Nr XX/146/12 Zmiana fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ograniczonego wschodnią granicą działki nr 13 obręb 11, granicami miasta i ulicami: Olsztyńską, ks. Popiełuszki, Czyżewskiego, wschodnimi granicami działek 50/1 i 79 obr. 11, północną granicą rowu malioracyjnego, wschodnią granicą działki nr 78/6 obr. 11 oraz drogą biegnącą fragmentem działki nr 75/6 i jej przedłużeniem w kierunku zachodnim - NIEOBOWIĄZUJĄCA
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 86565135