Strona główna
  Menu przedmiotowe >> Informacje podstawowe >> Pełnomocnictwa


 
 Upoważnienie dla Eweliny Kmiecik
 Upoważnienie dla Edyty Pinar
 Upoważnienie dla Mirosławy Smolarz
 Upoważnienie dla Aliny Walaszko
 Upoważnienie dla Małgorzaty Urbaniak
 Upoważnienie dla Feliksa Kaczora
 Upoważnienie dla Moniki Fraj - Wiśniewskiej
 Upoważnienie dla Wioletty Lasota
 Upoważnienie dla Anny Małek
 Upoważnienie dla Urszuli Zochniak
 Upoważnienie dla Artura Kurzei
 Upoważnienie dla Ewy Wolnej
 Upoważnienie dla Marioli Robaszek - Zając
 Upoważnienie dla Justyny Kunysz
 Upoważnienie dla Otylii Waloryszak
 Upowaznienie dla Teodozji Madejczyk
 Upowaznienie dla Marioli Robaszek - Zając
 Upowaznienie dla Marioli Robaszek - Zając
 Upoważnienie dla Sylwii Szymczyk
 Pełnomocnictwo dla Patrycji Cheda
 Pełnomocnictwo dla Patrycji Cheda
 Upoważnienie dla Marty Blada
 Upoważnienie dla Ilony Izdebskiej
 Upoważnienie dla Anny Karasińskiej
 Upowaznienie dla Agnieszki Piątczak
 Upowaznienie dla Moniki Knapik
 Upoważnienie dla Sylwii Szymczyk
 Upoważnienie dla Marioli Robaszek - Zając
 Upoważnienie dla Anny Graczyk
 Upoważnienie dla Łukasza Torchalskiego
 Upoważnienie dla Anety Długoszewskiej
 Upowaznienie dla Katarzyny Kleska
 Upoważnienie dla Aliny Walaszko
 Pełnomocnictwo dla Jolanty Lisiak
 Pełnomocnictwo dla Henryki Sternickiej
 Pełnomocnictwo dla Patrycji Cheda
 Pełnomocnictwo dla Henryki Sternickiej
 Pełnomocnictwo dla Patrycji Cheda
 Pełnomocnictwo dla Aleksandry Nabożnej
 Upoważnienie dla Marioli Rybarczyk.
 Upoważnienie dla Renaty Olczak do poświaczania "za zgodność z oryginałem".
 Upoważnienie dla Izabeli Rudzkiej do wydawania decyzji administracyjnych.
 Upoważnienie dla Izabeli Rudzkiej - p.o. Koordynator Zespołu ds. Obsługi Aktywności Gospodarczej.
 Upoważnienie dla Izabeli Rudzkiej.
 Pełnomocnictwo dla Sternickiej Henryki do wydawania decyzji administracyjnych.
 Pełnomocnictwo dla Teresy Berłowskiej
 Upoważnienie dla Henryki Sternickiej do wydawania decyzji administracyjnych.
 Upoważnienie dla Henryki Sternickiej do poświadczania "za zgodność z oryginałem".
 Upoważnienie dla Patrycji Chedy do wydawania decyzji administracyjnych.
 Upoważnienie dla Patrycji Chedy do poświadczania "za zgodność z oryginałem".
 Upoważnienie dla Teresy Berłowskiej do reprezentowania Gminy Miasto Bełchatów.
 Upoważnienie dla Jolanty Krygier do podpisywania "za zgodność z oryginałem.
 Upoważnienie dla Marii Włodarczyk.
 Upoważnienie dla Marii Włodarczyk.
 Upoważnienie dla Marii Wlodarczyk.
 Upoważnienie dla Marioli Rybarczyk do poświadczania "za zgodność z oryginałem".
 Upoważnienie dla Anny Karwackiej do poświadczania "za zgodnoścz oryginałem".
 Pełnomocnictwo dla Rybarczyk Marioli do poświadczania "za zgodność z oryginałem"
 Upoważnienie dla Ilony Tonn
 Upoważnienie dla Ilony Tonn do poświadczania "za zgodność z oryginałem".
 Upoważnienie da Ilony Tonn do składania oświadczeń woli.
 Upoważnienie dla Dariusza Matyśkiewicza do wydawania decyzji adm. z zakresu Ustawy o dodatkach mieszkaniowych
 Upoważnienie dla Krystyny Gust
 Upoważnienie dla Urszuli Sapeli
 Upoważnienie dla Magdaleny Wargackiej
 Upoważnienie dla Anny Graczyk do podpisywania deklaracji
 Upoważnienie dla Marioli Robaszek- Zając do wykonywania kontroli.
 Upoważnienie dla Edyty Gawron do wykonywania kontroli.
 Upoważnienie dla Janusza Mękarskiego do udzielania urlopów.
 Upoważnienie dla Janusza Mękarskiego do podpisywania pism z zakresu prawa pracy.
 Upoważnienie dla Dariusza Matyśkiewicza do podpisywania pism z zakresu prawa pracy.
 Pełnomocnictwo dla Matyśkiewicza Dariusza do poświadczania „za zgodność z oryginałem”.
 Upoważnienie dla Janusza Mękarskiego.
 Upoważnienie dla Dariusza Matyśkiewicza dopoświaczania "za zgodność z oryginałem".
 Upoważnienie dla Dariusza Matyśkiewicza do poświadczania "za zgodność z oryginałem".
 Upoważnienie dla Janusza Mękarskiego do poświadczania "za zgodność z oryginałem".
 Upoważnienie dla Dariusza Matyśkiewicza.
 Upoważnienie dla Dariusza Matyśkiewicza do składania oświadczeń woli.
 Upoważnienie dla Janusza Mękarskiego do składania oświadczeń woli.
 Upoważnienie dla Dariusza Matyśkiewicza do zatwierdzania do zapłaty.
 Upoważnienie dla Janusza Mękarskiego do zatwierdzania do zapłaty.
 Upoważnienie dla Mirosławy Mikły.
 Upoważnienie dla Anny Graczyk.
 Upoważnienie dla Dariusza Matyśkiewicza
 Upoważnienie dla Łukasza Torchalskiego.
 Upoważnienie dla Ilony Ostrowskiej do wykonywania kontroli.
 Upoważnienie dla Anety Długoszewskiej.
 Upoważnienie dla Anny Małek.
 Upoważnienie dla Sylwestra Paradeckiego.
 Upoważnienie dla Doroty Szczepaniak do składania oświadczeń woli.
 Upoważnienie dla Artura Kurzei do składania oświadczeń woli.
 Upoważnienie dla Marty Grzegorzewskiej.
 Upoważnienie dla Pawła Błaźniaka.
 Upoważnienie4 dla Bartosza Marchela.
 Upoważnienie dla Marka Bystrzyckiego.
 Upoważnienie dla Marty Grzegorzewskiej.
 Upoważnienie dla Marty Blada do składania oświadczeń woli.
 Upoważnienie dla Łukasza Torchalskiego.
 Upoważnienie dla Marioli Rybarczyk do składania oświadczeń woli.
 Upoważnienie dla Tadeusza Maksimowicza do składania oświadczeń woli.
 Upoważnienie dla Anny Karwackiej do składania oświadczeń woli
 Upoważnienie dla Tadeusza Maksimowicza do składania oświadczeń woli.
 Upoważnienie dla Kamila Cybułki do składania oświadczeń woli.
 Upoważnienie dla Sylwestra Paradeckiego do składania oświadczeń woli.
 Upoważnienie dla Wojciecha Łągwy do składania oświadczeń woli.
 Upoważnienie dla Wiktora Rydza do składania oświadczeń woli.
 Upoważnienie dla Barbary Barasińskiej do składania oświadczeń woli w mieniu gminy Miasto Bełchatów.
 Upoważnienie dla Elwiry Antońskiej do składania oświadczeń woli w imieniu gminy Miasto Bełchatów.
 Upoważnienie dla Elwiry Antońskiej do składania oświadczeń woli.
 Upoważnienie dla Małgorzaty Stanasiuk-Mordalskiej do składania oświadzceń woli.
 Upoważnienie dla Wandy Kaczmarek do składania oświadczeń woli.
 Upoważnienie dla Krystyny Jeziak do składania oświadczeń woli.
 Upoważnienie dla Elżbiety Rawickiej-Radwańskiej do składania oświadczeń woli.
 Upoważnienie dla MIchała Riabcewa do składania oświdczeń woli.
 Upoważnienie dla Eweliny Otręby do składania oświadczeń woli.
 Upoważnienie dla Sławomira Grabskiego do składania oświadczeń woli.
 Upoważnienie dla Wiceprezydenta Janusza Mękarskigo.
 Upoważnienie dla Barbary Barasińskiej do składania oświadczeń woli.
 Pełnomocnictwo dla Dariusza Matyśkiewicza - wiceprezydenta Miasta Bełchatowa do wydawania decyzji administracyjnych.
 Pełnomocnictwo dla Matyśkiewicza Dariusza do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Miasta Bełchatów.
 Upoważnienie dla Janusza Mękarskiego
 Upoważnienie dla Janusza Mękarskiego
 Upoważnienie dla Wiceprezydenta Dariusza Matyśkiewicza.
 Upoważnienie dla Wiceprezydenta Janusza Mękarskiego
 Upoważnienie dla Mirosławy Mikły
 Upoważnienie dla Barbary Barasińskiej.
 Upoważnienie dla Izabeli Sinior.
 Upoważnienie dla Marii Włodarczyk.
 Pełnomocnictwo dla Renaty Milczarek
 Upoważnienie dla Aleksandry Kik
 Upoważnienie dla Dariusza Matyśkiewicza
 Upoważnienie dla Janusza Mękarskiego
 Upoważnienie dla Wioletty Górskiej
 Upoważnienie dla Anny Graczyk.
 Upoważnienie dla Mirosławy Mikły.
 Upoważnienie dla Mirosławy Mikły.
 Upoważnienie dla Renaty Olczak
 Uoważnienie dla Małgorzaty Stanasiuk - Mordalskiej
 Upoważnienie dla Jarosława Millera
 Upoważnienie dla Eweliny Otręby
 Upoważnienie dla Karoliny Oleksiewicz - Hoffer
 Upoważnienie dla Wojciecha Łągwy
 Upoważnienie dla Jarosława Terkalskiego
 Upowaznienie dla Wandy Kaczmarek
 Upoważnienie dla Jadwigi Gralak
 Upoważnienie dla Sławomira Grabskiego
 Upoważnienie dla Aliny Walaszko
 Upoważnienie dla Elwiry Anrtońskiej
 Upoważnienie dla Wiktora Rydza
 Upoważnienie dla Alfredy Domagały
 Upoważnienie dla Elżbiety Rawickiej - Radwańskiej
 Upoważnienie dla Grażyny Opołczyńskiej
 Upoważnienie dla Grażyny Gamrot
 Upoważnienie dla Marka Bystrzyckiego
 Upoważnienie dla Pawła Błaźniaka
 Upoważnienie dla Bartosza Marchela
 Upoważnienie dla Ilony Tonn
 Upoważnienie dla Niny Galewskiej
 Upoważnienie dla Eweliny Plagi
 Upoważnienie dla Tadeusza Maksimowicza
 Upoważnienie dla Krystyny Jeziak
 Upoważnienie dla Marioli Rybarczyk
 Upoważnienie dla Michała Riabcewa
 Upoważnienie dla Urszuli Urbańskiej
 Upoważnienie dla Anny Karwackiej
 Upoważnienie dla Doroty Szczepaniak
 Upoważnienie dla Jolanty Tazbir
 Upoważnienie dla Anny Graczyk
 Upoważnienie dla Renaty Olczak
 Upoważnienie dla Dariusza Matyśkiewicza.
 Upoważnienie dla Janusza Mękarskiego.
 Upoważnienie dla Renaty Olczak.
 Upoważnienie dla Anny Graczyk.
 Upoważnienie dla Renaty Olczak.
 Upoważnienie dla Niny Galewskiej.
 Upoważnienie dla Tadeusza Maksimowicza.
 Upoważnienie dla Krystyny Jeziak.
 Upoważnienie dla Michała Riabcewa.
 Upoważnienie dla Urszuli Urbańskiej.
 Upoważnienie dla Anny Karwackiej
 Upoważnienie dla Jolanty Tazbir.
 Upoważnienie dla Marioli Rybarczyk.
 Upoważnienie dla Marioli Robaszek - Zając.
 Upoważnienie dla Edyty Gawron
 Upoważnienie dla Aleksandry Nabożnej
 Upoważnienie dla Agnieszki Kaczmarek
 Upoważnienie dla Mirosławy Mikły
 Upoważnienie dla Edyty Pinar
 Upoważnienie dla Elżbiety Radlak
 Upoważnienie dla Renaty Olczak
 Upoważnienie dla Marzeny Klimczak
 Upoważnienie dla Ewy Kowalskiej
 Upoważnienie dla Agnieszki Brożyny
 Upoważnienie dla Sylwestra Paradeckiego
 Upoważnienie dla Artura Kurzei
 Upoważnienie dla Kamila Cybułki
 Upoważnienie dla Mirosławy Mikły
 Upoważnienie dla Jarosława Millera.
 Upoważnienie dla Sławomira Grabskiego.
 Upoważnienie dla Marioli Robaszek-Zając.
 Upoważnienie dla Aleksandry Nabożnej.
 Upoważnienie dla Agnieszki Kaczmarek.
 Upoważnienie dla Mirosławy Mikły.
 Upoważnienie dla Elżbiety Radlak.
 Upoważnienie dla Renaty Olczak.
 Upoważnienie dla Ewy Kowalskiej.
 Upoważnienie dla Agnieszki Brożyny.
 Upoważnienie dla Sylwestra Paradeckiego.
 Upoważnienie dla Artura Kurzei
 Upoważnienie dla Małgorzaty Stanasiuk - Mordalskiej.
 Upoważnienie dla Wojciecha Łągwy.
 Upoważnienie dla Wandy Kaczmarek.
 Upoważnienie dla Sławomira Grabskiego
 Upoważnienie dla Elwiry Antońskiej.
 Upoważnienie dla Wiktora Rydza.
 Upoważnienie dla Elżbiety Rawickiej - Radwańskiej.
 Upoważnienie dla Grażyny Opołczynskiej.
 Upoważnienie dla Grażyny Gamrot.
 Upoważnienie dla Marka Bystrzyckiego.
 Upoważnienie dla Bartosza Marchela.
 Upoważnienie dla Ilony Tonn.
 Upoważnienie dla Jarosława Terkalskiego.
 Upoważnienie dla Alfredy Domagały.
 Upoważnienie dla Aliny Walaszko
 Upoważnienie dla Agnieszki Brożyny.
 Upoważnienie dla Jarosława Millera
 Upoważnienie dla Ewy Gocel.
 Pełnomocnictwo dla Doroty Kupskiej
 Upoważnienie dla Aliny Walaszko
 Upoważnienie dla Marty Bladej.
 Upoważnienie dla Aliny Walaszko
 Upoważnienie dla Dariusza Matyśkiewicza
 Upoważnienie dla Janusza Mękarskiego
 Upoważnienie dla Artura Kurzei
 Upoważnienie dla Eweliny Kmiecik.
 Upoważnienie dla Moniki Knapik.
 Upoważnienie dla Bożeny Radzickiej.
 Upoważnienie dla Anny Bedlechowicz.
 Upoważnienie dla Henryki Sternickiej.
 Upoważnienie dla Elwiry Antońskiej do poświadczanie "za zgodność z oryginałem".
 Upoważnienie dla Elwiry Antońskiej do wydawania decyzji administracyjnych.
 Upoważnienie dla Elwiry Antońskiej.
 Upoważnienie dla Elwiry Antońskiej do wydawania decyzji administracyjnych.
 Upoważnienie dla Elwiry Antońskiej do wydawania decyzji administracyjnych.
 Upoważnienie dla Barbary Barasińskiej do wydawania decyzji administacyjnych.
 Upoważnienie dla Barbary Barasińskiej do wydawania decyzji administracyjnych.
 Upoważnienie dla Barbary Barasińskiej.
 Upoważnienie dla Teresy Milczarek.
 Upoważnienie dla Kamila Cybułki.
 Upoważnienie dla Dariusza Stępczyńskiego.
 Upoważnienie dla Eweliny Otręby.
 Upoważnienie dla Aliny Cybulskiej - Karbownik.
 Upoważnienie dla Wojciecha Otręby.
 Upoważnienie dla Moniki Szczerbak.
 Upoważnienie dla Edyty Śliwakowskiej.
 Pełnomocnictwo dla Paradeckiego Sylwestra do poświadczania „za zgodność z oryginałem”.
 Pełnomocnictwo dla Kurzei Artura do poświadczania „za zgodność z oryginałem”.
 Pełnomocnictwo dla Gocel Ewy do poświadczania „za zgodność z oryginałem”.
 Pełnomocnictwo Kowalczyk Małgorzaty do poświadczania „za zgodność z oryginałem”.
 Pełnomocnictwo dla Bonior Elżbiety do poświadczania „za zgodność z oryginałem”.
 Pełnomocnictwo dla Naturalnej Elżbiety do poświadczania „za zgodność z oryginałem”.
 Pełnomocnictwo dla Grabskiego Sławomira do poświadczania „za zgodność z oryginałem”.
 Pełnomocnictwo dla Walaszko Aliny do poświadczania „za zgodność z oryginałem”.
 Pełnomocnictwo dla Kaczmarek Wandy do poświadczania „za zgodność z oryginałem”.
 Pełnomocnictwo dla Millera Jarosława do poświadczania „za zgodność z oryginałem”.
 Pełnomocnictwo dla Mordalskiej-Stanasiuk Małgorzaty do poświadczania „za zgodność z oryginałem”.
 Pełnomocnictwo dla Mikły Mirosławy do poświadczania „za zgodność z oryginałem”
 Pełnomocnictwo dla Bogusławskiej Eweliny do poświadczania za zgodność z oryginałem
 Upoważnienie dla Grażyny Opołczyńskiej do wydawania decyzji administracyjnych i postanowień administracyjnych.
 Upoważnienie dla Arkadiusza Kowalczyka - archiwisty w UM Bełchatowa.
 Pełnomocnictwo dla Kamila Cybułki - koordynatora Zespołu ds. Informatyki.
 Upoważnienie dla Grażyny Opołczyńskiej.
 Upoważnienie dla Michała Riabcewa.
 Upoważnienie dla Grażyny Bartnik
 Upoważnienie dla Elżbiety Kowalskiej
 Upoważnienie dla Grażyny Radzickiej - Szewczyk
 Upoważnienie dla Magdaleny Wargackiej
 Upoważnienie dla Krystyny Urbańskiej
 Upoważnienie dla Beaty Soboń
 Upoważnienie dla Elżbiety Rawickiej - Radwańskiej
 Upoważnienie dla Mirosławy Mikły
 Upoważnienie dla Anny Graczyk
 Upoważnienie dla Aleksandry Nabożnej
 Upoważnienie dla Dariusza Stępczyńskiego
 Upoważnienie dla Jolanty Tazbir
 Upoważnienie dla Anety Poryzały
 Upoważnienie dla Eweliny Bogusławskiej
 Upoważnienie dla Krystyny Jeziak
 Upoważnienie dla Aleksandry Kołacz
 Upoważnienie dla Katarzyny Członki
 Upoważnienie dla Ewy Wolnej
 Upoważnienie dla Teresy Mielczarek
 Upoważnienie dla Wioletty Smużnej
 Upoważnienie dla Sylwestra Paradeckiego
 Upoważnienie dla Arkadiusza Kowalczyka
 Upoważnienie dla Eweliny Otręby.
 Upoważnienie dla Małgorzaty Stanasiuk-Mordalskiej.
 Upoważnienie dla Renaty Olczak.
 Upoważnienie dla Wandy Kaczmarek
 Upoważnienie dla Tadeusza Maksimowicza.
 Upoważnienie dla Beaty Kwiecińskiej.
 Upoważnienie dla Grażyny Gamrot.
 Upoważnienie dla Bartosza Marchel.
 Upoważnienie dla Marka Bystrzyckiego.
 Upoważnienie dla Ewy Gocel.
 Upoważnienie dla Artura Kurzei.
 Upoważnienie dla Artura Gawdziakowskiego.
 Upoważnienie dla Małgorzaty Kowalczyk.
 Upoważnienie dla Elżbiety Bonior.
 Upoważnienie dla Elżbiety Naturalnej.
 Upoważnienie dla Niny Galewskiej.
 Upoważnienie dla Wiktora Rydza.
 Upoważnienie dla Kamila Cybułki.
 Upoważnienie dla Kingi Jackowiak-Kulhawy.
 Upoważnienie dla Grażyny Rogut.
 Upoważnienie dla Marka Jasińskiego.
 Upoważnienie dla Urszuli Urbańskiej.
 Upoważnienie dla Henryki Sternickiej - Podinspektora w Zespole ds. Obsługi Aktywności Gospodarczej.
 Upoważnienie dla Grażyny Opołczyńskiej.
 Upoważnienie dla Wandy Kaczmarek.
 Upoważnienie dla Ewy Woźniak - z-cy dyrektora MOPS w Bełchatowie.
 Upoważnienie dla Katarzyny Cieślik - zastępcy dyr ds. organizacyjno - prawnych MOPS.
 Upoważnienie dla Marianny Bykowskiej - Dyrektora MOPS w Bełchatowie.
 Upoważnienie dla Artura Gawdziakowskiego.
 Upoważnienie dla Artura Gawdziakowskiego.
 Pełnomocnictwo do poświadczania „za zgodność z oryginałem”.
 Pełnomocnictwo dla Dariusza Matyśkiewicza - wiceprezydenta miasta Bełchatowa do wydawania decyzji i postanowień.
 Upoważnienie dla Grażyny Bartnik-Głównego specjalisty ds. finansowych i administracyjnych szkół i przedszkoli w Wydziale Oświaty.
 Upoważnienie dla Eweliny Kmiecik do wystawiania upomnień na mandaty wystawiane przez Straż Miejską w Bełchatowie.
 Upoważnienie dla Artura Kurzei do wydawania postanowień o przekazaniu podania, sprawy organowi według właściwości.
 Upowaznienie dla Dariusza Matyśkiewicza do wydawania postanowień o przekazaniu podania, sprawy organowi według właściwości.
 Upoważnienie dla Niny Galewskiej - Koordynatora Zespołu ds. Pomocy Społecznej i Zdrowia.
 Upoważnienie dla Sławomira Grabskiego Drektora Wydziału Inżynierii do wydawania decyzji administracyjnych.
 Upoważnienie dla Niny Galewskiej Koordynatora Zespołu ds. Pomocy Społecznej i Zdrowia do składania oświadczeń woli.
 Upoważnienie dla Niny Galewskiej Koordynatora Zespołu ds. Pomocy Społecznej do poświadczania "za zgodność z oryginałem".
 Upoważnienie dla Wiceprezydenta Dariusza Matyśkiewicza do wydawania decyzji administracyjnej z zakresu działania Wydziału Inżynierii dotyczącej zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną.
 Pełnomocnictwo dla Milczarek Teresy do poświadczania "za zgodność z oryginałem".
 Pełnomocnictwo dla Blada Marty do poświadczania „za zgodność z oryginałem”.
 Pełnomocnictwo dla Łągwy Wojciecha do poświadczania „za zgodność z oryginałem”.
 Pełnomocnictwo dla Gralczyka Jacka do poświadczania „za zgodność z oryginałem”.
 Pełnomocnictwo dla Zalewskiej Anny do poświadczania „za zgodność z oryginałem”.
 Pełnomocnictwo dla Matyśkiewicza Dariusza do poświadczania "za zgodność z oryginałem".
 Pełnomocnictwo dla Bednarskiej Eweliny do podpisywania informacji i deklaracji składanych do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 Upoważnienie dla Graczyk Anny do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i wezwań w sprawach dotyczących opłaty skarbowej.
 Upoważnienie dla Mikły Mirosławy do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i wezwań w sprawach dotyczących opłaty skarbowej.
 Pełnomocnictwo dla Matyśkiewicza Dariusza do podpisywania dokumentów związanych z opłatą z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.
 Pełnomocnictwo dla Matyśkiewicza Dariusza do podpisywania zaświadczeń w sprawie wykreślania długu hipotecznego.
 Pełnomocnictwo dla Pinar Edyty do odbioru i składania dokumentów dotyczących rachunków bankowych Gminy Miasto Bełchatów prowadzonych przez BOŚ Oddz. Operacyjny w Bełchatowie.
 Pełnomocnictwo dla Robaszek-Zając Marioli do odbioru i składania dokumentów dotyczących rachunków bankowych Gminy Miasto Bełchatów prowadzonych przez BOŚ Oddz. Operacyjny w Bełchatowie.
 Pełnomocnictwo dla Śliwakowskiej Edyty do odbioru i składania dokumentów dotyczących rachunków bankowych Gminy Miasto Bełchatów prowadzonych przez BOŚ Oddz. Operacyjny w Bełchatowie.
 Pełnomocnictwo dla Kaczmarek Agnieszki do odbioru i składania dokumentów dotyczących rachunków bankowych Gminy Miasto Bełchatów prowadzonych przez BOŚ Oddz. Operacyjny w Bełchatowie.
 Pełnomocnictwo dla Nabożnej Aleksandry do odbioru i składania dokumentów dotyczących rachunków bankowych Gminy Miasto Bełchatów prowadzonych przez BOŚ Oddz. Operacyjny w Bełchatowie.
 Pełnomocnictwo dla Dworzyńskiej Bożeny do odbioru i składania dokumentów dotyczących rachunków bankowych Gminy Miasto Bełchatów prowadzonych przez BOŚ Oddz. Operacyjny w Bełchatowie.
 Pełnomocnictwo dla Lewandowskiej Katarzyny do odbioru i składania dokumentów dotyczących rachunków bankowych Gminy Miasto Bełchatów prowadzonych przez BOŚ Oddz. Operacyjny w Bełchatowie.
 Pełnomocnictwo dla Klimczak Marzeny do odbioru i składania dokumentów dotyczących rachunków bankowych Gminy Miasto Bełchatów prowadzonych przez BOŚ Oddz. Operacyjny w Bełchatowie.
 Pełnomocnictwo dla Kolasa Aliny do odbioru i składania dokumentów dotyczących rachunków bankowych Gminy Miasto Bełchatów prowadzonych przez BOŚ Oddz. Operacyjny w Bełchatowie.
 Pełnomocnictwo dla Radzikowskiej Krystyny do reprezentowania stanowiska Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bełchatowie.
 Pełnomocnictwo dla Stępczyńskiej Krystyny do reprezentowania stanowiska Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bełchatowie.
 Pełnomocnictwo dla Mikły Mirosławy do odbioru i składania dokumentów dotyczących rachunków bankowych Gminy Miasto Bełchatów prowadzonych przez BGK Oddz. w Łodzi.
 Pełnomocnictwo dla Miller Jarosława do odbioru i składania dokumentów dotyczących rachunków bankowych Gminy Miasto Bełchatów prowadzonych przez BGK Oddz. w Łodzi.
 Pełnomocnictwo dla Pinar Edyty do odbioru i składania dokumentów dotyczących rachunków bankowych Gminy Miasto Bełchatów prowadzonych przez BGK Oddz. w Łodzi
 Pełnomocnictwo dla Włodarczyk Marka do odbioru i składania dokumentów dotyczących rachunków bankowych Gminy Miasto Bełchatów prowadzonych przez BGK Oddz. w Łodzi
 Pełnomocnictwo dla Zerki Zbigniewa do odbioru i składania dokumentów dotyczących rachunków bankowych Gminy Miasto Bełchatów prowadzonych przez BGK Oddz. w Łodzi.
 Pełnomocnictwo dla Grabskiego Sławomira do składania oświadczenia woli w imieniu Gminy Miasto Bełchatów.
 Pełnomocnictwo dla Kaczmarek Wandy do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Miasto Bełchatów.
 Pełnomocnictwo dla Stępczyńskiego Dariusza do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Miasto Bełchatów.
 Pełnomocnictwo dla Maksimowicza Tadeusza do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Miasto Bełchatów.
 Pełnomocnictwo dla Mikły Mirosławy do odbioru i składania dokumentów dotyczących rachunków bankowych Gminy Miasto Bełchatów prowadzonych przez BOŚ Oddz. Operacyjny w Bełchatowie.
 Pełnomocnictwo dla Lis Moniki do podpisywania pism w sprawach wynikających z zakresu czynności.
 Pełnomocnictwo dla Wargackiej Magdaleny do podpiywania pism w sprawach wynikających z zakresu czynności.
 Pełnomocnictwo dla Antoszczyk Urszuli do podpisywania pism w sprawach wynikających z zakresu czynności.
 Pełnomocnictwo dla Golik Danuty do podpisywania pism w sprawach wynikających z zakresu czynności.
 Pełnomocnictwo dla Gust Krystyny do podpisywania pism w sprawach wynikających z zakresu czynności.
 Pełnomocnictwo dla Radzickiej-Szewczyk Grażyny do podpisywania pism w sprawach wynikających z zakresu czynności.
 Pełnomocnictwo dla Rzepeckiej Anny do sprawdzania danych gromadzonych w bazach danych oświatowych oraz do korzystania z elektronicznej bazy danych "Ewidencja Ludności".
 Pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Miasta Bełchatów.
 Pełnomocnictwo do udziału w pracy zespołu sprawującego nadzór nad szkołami dla których organem prowadzacym jest Gmina Miasto Bełchatów.
 Pełnomocnictwo do wydawania decyzji z zakresu udostępniania informacji publicznej.
 Pełnomocnictwo do przekazania/odbioru transportowych wartości pieniężnych.
 Pełnomocnictwo do przekazania/odbioru transportowych wartości pieniężnych.
 Pełnomocnictwo do poświadczania „za zgodność z oryginałem”.
 Pełnomocnictwo do poświadczania „za zgodność z oryginałem”.
 Pełnomocnictwo do wydawania decyzji administracyjnych.
 Pełnomocnictwo do wydawania decyzji administracyjnych.
 Pełnomocnictwo do wydawania decyzji daministracyjnych.
 Pełnomocnictwo do udzielania urlopów dla dyrektorów szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Bełchatów.
 Pełnomocnictwo do poświadczania „za zgodność z oryginałem”.
 Pełnomocnictwo do poświadczania „za zgodność z oryginałem”.
 Pełnomocnictwo do poświadczania „za zgodność z oryginałem”.
 Pełnomocnictwo do poświadczania „za zgodność z oryginałem”.
 Pełnomocnictwo do poświadczania „za zgodność z oryginałem”.
 Pełnomocnictwo do poświadczania „za zgodność z oryginałem”.
 Pełnomocnictwo do poświadczania „za zgodność z oryginałem”.
 Pełnomocnictwo do poświadczania „za zgodność z oryginałem”.
 Pełnomocnictwo do poświadczania „za zgodność z oryginałem”.
 Pełnomocnictwo do poświadczania „za zgodność z oryginałem”.
 Pełnomocnictwo do poświadczania „za zgodność z oryginałem”.
 Pełnomocnictwo do poświadczania „za zgodność z oryginałem”.
 Pełnomocnictwo do poświadczania „za zgodność z oryginałem”.
 Pełnomocnictwo do poświadczania „za zgodność z oryginałem”.
 Pełnomocnictwo do poświadczania „za zgodność z oryginałem”.
 Pełnomocnictwo do poświadczania „za zgodność z oryginałem”.
 Pełnomocnictwo do poświadczania „za zgodność z oryginałem”.
 Pełnomocnictwo do poświadczania „za zgodność z oryginałem”.
 Pełnomocnictwo do poświadczania „za zgodność z oryginałem”.
 Pełnomocnictwo do poświadczania „za zgodność z oryginałem”.
 Pełnomocnictwo do poświadczania „za zgodność z oryginałem”.
 Pełnomocnictwo do poświadczania „za zgodność z oryginałem”.
 Pełnomocnictwo do poświadczania „za zgodność z oryginałem”.
 Pełnomocnictwo do poświadczania „za zgodność z oryginałem”.
 Pełnomocnictwo do poświadczania „za zgodność z oryginałem”.
 Pełnomocnictwo do poświadczania „za zgodność z oryginałem”.
 Pełnomocnictwo do wydawania decyzji administracyjnych.
 Pełnomocnictwo do poświadczania „za zgodność z oryginałem”.
 Pełnomocnictwo do wydawania decyzji administracyjnych.
 Pełnomocnictwo do wydawania decyzji administracyjnych.
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 87863732