Strona główna
  Menu przedmiotowe >> Zamówienia publiczne


 
 Zaprojektowanie i wybudowanie ulicy Sadowej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Piłsudskiego w Bełchatowie w ramach zadania inwestycyjnego PT i budowa nawierzchni ulicy Sadowej
 Wykonywanie wycen nieruchomości w roku 2014 na potrzeby Urzędu Miasta Bełchatowa
 1. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z badaniami fotometrycznymi dla zadania pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego z zastosowaniem systemu zarządzania oświetleniem ulicznym na ulicach Miasta Bełchatowa, planowanego do realizacji w ramach Programu Priorytetowego System zielonych inwestycji (GIS - Green Investment Scheme) część 6 SOWA - energooszczędne oświetlenie uliczne. 2. Pełnienie nadzoru autorskiego dla w/w zadania
 Utrzymanie czystości i porządku na terenie MIasta Bełchatowa w 2014 roku
 Konserwacja oraz bieżące utrzymanie i remonty urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Bełchatowa
 „Świadczenie na potrzeby Urzędu Miasta Bełchatowa usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych w obrocie krajowym (do każdego miejsca w kraju) i zagranicznym oraz ich ewentualnych zwrotów : a) przesyłek listowych rejestrowanych, b) przesyłek listowych nierejestrowanych”
 „Świadczenie na potrzeby Urzędu Miasta Bełchatowa usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym na obszarze w obrębie kodów 97-400 i 97-300 przesyłek listowych rejestrowanych i nierejestrowanych (list lokalny)”
 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych
 Roboty uzupełniające do umowy 321/12 z dnia 22.06.2012 roku w ramach zadania inwestycyjnego Rozbudowa ulicy Św. Alberta Chmielowskiego
 Zaprojektowanie i wybudowanie ulicy Kaliskiej w Bełchatowie w ramach zadania inwestycyjnego PT i budowa nawierzchni ulic w osiedlu Olsztyńskim
« 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 »
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 71823941