Strona główna
  Menu przedmiotowe >> Zamówienia publiczne


 
 Budowa parkingów w rejonie ul. Lipowa-Wojska Polskiego w Bełchatowie w ramach zadania inwestycyjnego Realizacja parkingów na terenie Miasta Bełchatowa.
 Przebudowa 13 sanitariatów i pomieszczeń towarzyszących, wydzielenie sanitariatu dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Szkole Podstawowej Nr 8 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Integracyjnymi w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach zadania inwestyjnego Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 8
 Bieżące utrzymanie dróg, gruntów będących w zarządzie i własnością Miasta Bełchatowa
 Budowa oświetlenia ul. Jutrzenki w Bełchatowie w ramach zadania inwestycyjnego PT i budowa oświetlenia ulic na terenie Miasta Bełchatowa
 Kompleksowa organizacja XXXV Dni Bełchatowa w dniach 28-29 czerwca 2014 roku
 Usługa promocyjna dla Miasta Bełchatów podczas meczów I ligi piłki nożnej mężczyzn
 Zamiatanie ręczne i mechaniczne ulic, parkingów,dróg rowerowych,chodników będących w zarządzie Miasta Bełchatowa
 Bieżące utrzymanie, remonty chodników, ciągów pieszych, dróg rowerowych, nawierzchni zatok parkingowych i parkingów będących w zarządzie Miasta Bełchatowa
 1. Budowa ul. Witosa i ulic przyległych oraz parkingu przy budynku Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspozycją Giganty Mocy. 2. Remont istniejącego ciągu pieszego na działce nr 119/2 obręb 10, łączącego ul. 19 Stycznia z zaprojektowanym parkingiem. 3. Remont i odbudowa ogrodzenia oddzielającego teren Miejskiego Centrum Kultury od terenu Parafii Rzymskokatolickiej Narodzenia NMP w formule "zaprojektuj i wybuduj" w ramach zadania inwestycyjnego PT i budowa ulicy Witosa wraz z parkingiem przy budynku Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspozycją Giganty Mocy
 Bieżące utrzymanie dróg, gruntów będących w zarządzie i własnością Miasta Bełchatowa
« 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 »
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 71824107