Strona główna
  Menu przedmiotowe >> Zamówienia publiczne


 
 1.1 Budowa ul. Kletniej w Bełchatowie wraz z oświetleniem i usunięciem kolizji elektroenergetycznych. 1.2 Zaprojektowanie i wybudowanie zjazdów do nieruchomości oraz linii kablowej dla zasilania oświetlenia ulicznego w ul. Kletniej w Bełchatowie w ramach zadania inwestycyjnego Realizacja inwestycji drogowych w os. Ludwików
 Konserwacja zieleni na terenie Miasta Bełchatowa
 Dostawa i montaż systemu elektroakustycznego oraz systemu inspicjenta etap I i adaptacja akustyczna fosy orkiestry w obiekcie Miejskiego Centrum Kultury w Bełchatowie
 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Miasta Bełchatowa
 Budowa parkingu w rejonie bloku 316 na os. Dolnośląskim w Bełchatowie w ramach zadania inwestycyjnego Realizacja parkingów na terenie Miasta Bełchatowa
 Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Miasta Bełchatów oraz jednostek podległych na lata 2014/2016
 Opracowanie Programu i Harmonogramu działań Promocyjno-Informacyjnych dla terenów inwestycyjnych Miasta Bełchatowa z użyciem aplikacji mobilnej Bełchatów Invest Planner, na lata 2014-2016
 Opracowanie Programu i Harmonogramu działań Promocyjno-Informacyjnych dla terenów inwestycyjnych Miasta Bełchatowa z użyciem aplikacji mobilnej Bełchatów Invest Planner, na lata 2014-2016
 Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Miasta Bełchatowa
 Usługa promocyjna dla Miasta Bełchatów podczas meczów organizowanych przez Profesjonalną Ligę Piłki Siatkowej S.A.
« 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 »
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 71824521