Strona główna
  Menu przedmiotowe >> Zamówienia publiczne


 
 Budowa placu zabaw z elementami towarzyszącymi, utwardzeniem dojść i uporządkowaniem terenów zielonych na działkach nr 304/8, 463, 469/3 obr. 11 w Bełchatowie w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budżet Obywatelski –Urwisowo Plac zabaw dla dzieci
 Roboty uzupełniające do umowy 204/13 z dnia 09.05.2013r w ramach zadania inwestycyjnego: Przebudowa ul. Zamoście
 Wymiana stolarki okiennej w komunalnych lokalach mieszkalnych
 Przebudowa ulicy Piotrkowskiej w Bełchatowie na odcinku od ulicy Ogrodowej do obwodnicy wschodniej wraz z budową chodników, ścieżki rowerowej, odwodnienia i rozwiązaniem kolizji w ramach zadania inwestycyjnego: Przebudowa ul. Piotrkowskiej w Bełchatowie
 Roboty uzupełniające do umowy 204/13 z dnia 09.05.2013r w ramach zadania inwestcyjnego: Przebudowa ul. Zamoście
 Wykonanie odwodnienia Kościoła Parafii Narodzenia NMP przy ul. T. Kościuszki 2 w Bełchatowie
 1.1. Budowa ul. Zawilcowej w Bełchatowie wraz z oświetleniem i usunięciem kolizji elektroenergetycznych. 1.2. Budowa zjazdów do nieruchomości, budowa odejść kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Zawilcowej w Bełchatowie w formule - zaprojektuj i wybuduj - w ramach zadania inwestycyjnego Realizacja inwestycji drogowych w os. Ludwików
 Budowa placu zabaw na działce nr 482/ 10 obr. 12 w Bełchatowie” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Doposażenie placów gier i zabaw w os. Dolnośląskim"
 Modernizacja oświetlenia ulicznego z zastosowaniem systemu zarządzania oświetleniem ulicznym na ulicach miasta Bełchatowa dofinansowanego ze środków NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego System Zielonych Inwestycji (GIS - Green Investment Scheme) część 6) SOWA - energooszczędne oświetlenie uliczne
 Roboty uzupełniające do umowy 014/13 z dnia 14.01.2013r w ramach zadania inwestycyjnego Budowa ul. Ludwikowskiej
« 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 »
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 71824615