Strona główna
  Menu przedmiotowe >> Zamówienia publiczne


 
 Bieżące utrzymanie nawierzchni ulic -remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych, remonty kapitalne, naprawy kanalizacji zlokalizowanych w pasach drogowych ulic będących w zarządzie Miasta Bełchatowa
 Świadczenie usług z zakresu gospodarki odpadami na terenie Miasta Bełchatowa w roku 2012
 1.1. Budowa nawierzchni ulic, ścieżki rowerowej, chodników, zjazdów, oświetlenia w osiedlu Politanice - przebudowa ulicy Czyżewskiego. Zamówienie realizowane z wykorzystaniem środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. 1.2. Zaprojektowanie i wybudowanie brakujących odcinków sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej z odgałęziami w ramach pasa drogowego w ul. gen. L. Czyżewskiego oraz zjazdów indywidualnych do posesji z ul. gen. L. Czyżewskiego
 Utrzymanie czystości i porządku oraz konserwacja i remonty przystanków komunikacji publicznej zlokalizowanych na terenie miasta Bełchatowa
 Konserwacja zieleni na terenie miasta Bełchatowa
 Wykonywanie robót geodezyjnych w roku 2012 na potrzeby Urzędu Miasta Bełchatowa -/ zadania od nr 1 do nr 5/
 Usługi biegłych wykonywanie wycen nieruchomości w roku 2012 na potrzeby Urzędu Miasta Bełchatowa -/zadania od nr 1 do nr 8/
 Bieżące utrzymanie dróg gruntowych, poboczy, rowów, przepustów-remonty nawierzchni gruntowych, odmulenie i wykonywanie nowych rowów wraz z przepustami, profilowanie i utwardzenie poboczy i nawierzchni gruntowych w śladzie ulic będących w zarządzie Miasta Bełchatowa
 Zakup energii elektrycznej dla Miasta Bełchatowa oraz podległych jednostek organizacyjnych na potrzeby eksploatacji budynków,obiektów użytkowych,zasilania oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej.
 Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Bełchatowa w 2012 roku
« 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 »
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 74792376