Strona główna
  Menu przedmiotowe >> Zamówienia publiczne


 
 Wykonanie oraz dostawa i montaż elementów ekspozycji Giganty Mocy wraz ze sprzętem niezbędnym do właściwej prezentacji całości ekspozycji, w tym sprzętem multimedialnym, oprogramowaniem komputerowym, nagłośnieniem, oświetleniem itd., oraz wykonaniem portalu internetowego w ramach projektu Budowa Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspozycją Giganty Mocy.
 Świadczenie usług z zakresu gospodarki odpadami na terenie Miasta Bełchatowa
 Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Bełchatowa
 Świadczenie na potrzeby Urzędu Miasta Bełchatowa usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym na obszarze w obrębie kodów 97-400 i 97-300 przesyłek listowych rejestrowanych i nierejestrowanych (list lokalny)
 Świadczenie na potrzeby Urzędu Miasta Bełchatowa usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych ekonomicznych i priorytetowych w obrocie krajowym ( do każdego miejsca w kraju) i zagranicznym oraz ich ewentualnych zwrotów: -przesyłek listowych rejestrowanych, –przesyłek listowych nierejestrowanych
 Wykonywanie wycen nieruchomości w roku 2013 na potrzeby Urzędu Miasta Bełchatowa
 Wykonywanie robót geodezyjnych w roku 2013 na potrzeby Urzędu Miasta Bełchatowa
 Bieżące utrzymanie, remonty chodników, ciągów pieszych, dróg rowerowych, nawierzchni zatok parkingowych i parkingów będących w zarządzie Miasta Bełchatowa
 Budowa ul. Ludwikowskiej i ul. J. Brzechwy w Bełchatowie w ramach zadania pn. Budowa ul. Ludwikowskiej
 Odbiór, opieka i wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu miasta Bełchatowa
« 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 74575473