Strona główna
  Menu przedmiotowe >> Zamówienia publiczne


 
 Budowa ścieżki rowerowej wraz z chodnikiem i oświetleniem w ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Pogodnej do ul. Polnej w ramach zadania Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Piłsudskiego
 „Przebudowa fragmentu ulicy Okrzei w Bełchatowie w rejonie posesji nr 3” w ramach zadania :”PT i budowa dróg, chodników i parkingów na terenie miasta”.
 Ubezpieczenie mienia Miasta Bełchatów
 Przygotowanie oraz przeprowadzenie kampanii reklamowej w ramach wdrożenia koncepcji marketingowej marki lokalnej w postaci „ Strategii Marki Miasta Bełchatowa związanej z województwem łódzkim” (Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. „Opracowanie Strategii Marki Miasta Bełchatowa związanej z województwem łódzkim” współfinansowanego w 85% przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013).
 Usługa promocyjna poprzez sport dla Miasta Bełchatów podczas meczów organizowanych przez Ekstraklasę S.A.
 Dostawa materiałów biurowych i drobnego sprzętu biurowego.
 Przebudowa ulicy Zamoście w Bełchatowie
 „1.1. Przebudowa ul. Pabianickiej wraz z infrastrukturą komunalną: - budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu wraz z odgałęzieniami w ramach pasa drogowego w ul. Pabianickiej na odcinku od ul. Mielczarskiego do ul. Bawełnianej,- odtworzenie nawierzchni w ul. Pabianickiej na odcinku od ul. Mielczarskiego do posesji nr 16 w ul. Pabianickiej.Zamówienie realizowane z wykorzystaniem środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. 1.2. Budowa odejścia kanalizacji deszczowej w kierunku dz. nr 692/23 obręb 09 przy ul. Pabianickiej i odtworzenie warstwy ścieralnej w ul. Pabianickiej na odcinku od posesji nr 16 w ul. Pabianickiej do ul. Bawełnianej ” w ramach zadania: Rewitalizacja Centrum Miasta Bełchatowa – etap I – Przebudowa ulicy Pabianickiej wraz z infrastrukturą komunalną”
 Utrzymanie czystości i porządku oraz konserwacja i remonty przystanków komunikacji publicznej zlokalizowanych na terenie miasta Bełchatowa
 Konserwacja oraz bieżące utrzymanie i remonty urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Bełchatowa
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 70127272