Strona główna
  Menu przedmiotowe >> Zamówienia publiczne


 
 1.1. Przebudowa ul. Pabianickiej wraz z infrastrukturą komunalną: - budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu wraz z odgałęzieniami w ramach pasa drogowego w ul. Pabianickiej na odcinku od ul. Mielczarskiego do ul. Bawełnianej, - odtworzenie nawierzchni w ul. Pabianickiej na odcinku od ul. Mielczarskiego do posesji nr 16 w ul. Pabianickiej. 1.2. Budowa odejścia kanalizacji deszczowej w kierunku działki nr 692/23 obręb 09 przy ul. Pabianickiej i odtworzenie warstwy ścieralnej w ul. Pabianickiej na odcinku od posesji nr 16 w ul. Pabianickiej do ul. Bawełnianej.
 „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulic: Lnianej, Pszenicznej, Rolnej, Żytniej, Zbożowej, Siewnej, Jęczmiennej, Żniwnej i Pogodnej oraz przebudowę skrzyżowania ul. Polnej z ul. Słoneczną w ramach zadania p.n. „PT i budowa ulic w osiedlu Olsztyńskim.”
 Roboty uzupełniające do umowy 575/12 z dnia 06.11.2012r w ramach zadania Budowa kanalizacji deszczowej w osiedlu Ludwików - etap II
 Usługa promocyjna dla Miasta Bełchatowa podczas meczów organizowanych przez Profesjonalną Ligę Piłki Siatkowej S.A. oraz podczas rozgrywek europejskich
 Roboty uzupełniające do umowy 158/12 z dnia 11.04.2012r w ramach zadania inwestycyjnego Budowa ul. Św. Barbary i ul. Węglowej wraz z infrastrukturą komunalną
 „Budowa wnętrzowej stacji transformatorowej i zasilania linią kablową SN-15 kV dla budynku Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspozycją Giganty Mocy” w ramach zadania „Budowa Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspozycją Giganty Mocy.”
 Bieżące utrzymanie dróg gruntowych poboczy, rowów, przepustów - remonty nawierzchni gruntowych, odmulenie i wykonywanie nowych rowów wraz z przepustami, profilowanie i utwardzenie poboczy i nawierzchni gruntowych w ciągu ulic będących w zarządzie Miasta Bełchatowa
 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Miasta Bełchatowa
 "Kompleksowa organizacja XXXIV Dni Bełchatowa w dniach 21-23 czerwca 2013 r."
 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 70125977