Strona główna
  Menu przedmiotowe >> Zamówienia publiczne


 
 Zaprojektowanie i wybudowanie ulicy Sadowej w Bełchatowie w ramach zadania inwestycyjnego PT i budowa nawierzchni ulicy Sadowej
 Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego, sygnalizacji świetlnej, małej architektury, budynku urzędu i obiektów komunalnych itp.
 Dostawa materiałów biurowych i drobnego sprzętu biurowego
 Przygotowanie oraz przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej dla projektu pn. Rewitalizacja Centrum Miasta Belchatowa -Etap I
 Roboty uzupełniające do umowy 108/12 z dnia 05.03.2012 roku w ramach zadania inwestycyjnego Budowa nawierzchni ulic, ścieżki rowerowej, chodników, zjazdów, oświetlenia w osiedlu Politanice - przebudowa ul. Czyżewskiego
 Zimowe utrzymanie dróg będących w zarządzie Miasta Bełchatowa w sezonie zimowym 2013/2014.
 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie do 8 900 000,00 PLN
 Bieżące utrzymanie dróg gruntowych poboczy, rowów, przepustów - remonty nawierzchni gruntowych, odmulenie i wykonywanie nowych rowów wraz z przepustami, profilowanie i utwardzenie poboczy i nawierzchni gruntowych w ciągu ulic będących w zarządzie Miasta Bełchatowa
 Roboty uzupełniające do umowy 367/12 z dnia 19.07.2012 roku w ramach zadania inwestycyjnego Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w rejonie ulicy Czaplinieckiej i Cegielnianej w Bełchatowie
 „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Budryka wraz z odwodnieniem, odejściami kanalizacji sanitarnej i deszczowej w granicach pasa drogowego, oświetleniem oraz remontem istniejącej kanalizacji.”
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 74578242