Strona główna
  Menu przedmiotowe >> Planowanie Przestrzenne >> Uchwała Nr XLII/301/09 Zmiana fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bełchatowa obszaru ograniczonego wszchodnią granicą działki nr 13 obręb 11, granicami miasta i ulicami: Olsztyńską, ks.Popiełuszki, Czyżewskiego, wschodnimi granicami działek 80/1 i 79 obr.11, północną granicą rowu melioracyjnego, wschodnią granicą działki nr 78/6 obr.11 oraz drogą biegnącą fragmentem działki nr 75/6 i jej przedłużeniem w kierunku zachodnim - NIEOBOWIĄZUJĄCA
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 86431134