Strona główna
  Menu przedmiotowe >> Finanse i mienie >> Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO)


 
 Uchwała RIO z dnia 13.11.2015 r. w sprawie opinii o możliwości spłaty pożyczki
 Uchwała RIO z dnia 24.09.2015 w sprawie opinii dot. informacji z przebiegu wykonania budżetu Miasta Bełchatowa za I półrocze 2015 roku
 Uchwała RIO z dn. 03.09.2015 r. w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu
 Uchwała RIO z dn. 17.06.2015 r. w sprawie opinii wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bełchatowie o udzielenie absolutorium dla Prezydenta Miasta
 Opinia RIO z dn.02.06.2015 r. w sprawie sprawozdania Miasta Bełchatowa z wykonania budżetu za 2014 rok
 Uchwała RIO z dn. 05.03.2015 r. w sprawie opinii dot. możliwości sfinans. deficytu budżetu oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Bełchatowa
 Uchwała RIO z dn. 30.01.2015 r. - dot. korekty Uchwały Nr II/336/2014 w sprawie opinii do projektu Uchwały o WPF oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Miasta Bełchatowa
 Uchwała RIO z dn. 22.12.2014 r. w sprawie opinii dotyczącej projektu uchwały o WPF oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Miasta Bełchatowa
 Uchwała RIO z dn. 22.12.2014 r. w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Miasta Bełchatowa na 2015 r.
 Uchwała RIO z dn. 31.10.2014 r. w sprawie opinii dotyczącej informacji z przebiegu wykonania budżetu Miasta Bełchatowa za I półrocze 2014 r.
 Opinia RIO z dn. 16.05.2014 r. w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta w Bełchatowie o udzielenie absolutorium dla Prezydenta Miasta
 Opinia RIO z dn. 08.05.2014 r. w sprawie sprawozdania Miasta Bełchatowa z wykonania budżetu za 2013 rok
 Opinia z dn. 10.02.2014 r. w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Bełchatowa
 Opinia RIO z dn. 12.12.2013 r. w sprawie opinii do projektu Uchwały o WPF oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Miasta Bełchatowa
 Opinia RIO z dn. 12.12.2013 r. w sprawie opinii dot. projektu budżetu Miasta Bełchatowa na 2014 rok
 Opinia RIO z dn.30.10.2013 r. ws opinii dot. informacji z przebiegu wykonania budżetu MB za I połrocze 2013 r..pdf
 Opinia RIO z dn.27.08.2013 r. ws opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego
 Opinia RIO z dn.19.06.2013 r.ws opinii wniosku Komisji Rewizyjnej RM w B-towie o udzielenie absolutorim dla Prezydenta Miasta
 Opinia RIO o sprawozdaniu Prezydenta MB z wykonania budżetu za 2012 rok
 Opinia dot. możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu
 Opinia dot. projektu uchwały o WPF MB na 2013 r.
 Opinia dot. projektu budżetu MB na 2013 r.
 Opinia RIO ws możliwości spłaty kredytu długoterminowego 03.12.2012 r..pdf
 Opinia dot. informacji z przebiegu wykonania budżetu MB za I półrocze 2012 r.
 Opinia o mozliwości spłaty kredytu długoterminowego z dn.27.07.2012 r.
 Oipinia RIO dot. wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bełchatowie o udzielenie absolutorium dla Prezydenta Miasta z dnia 15.06.2012 r.
 Opinia RIO ws opinii o sprawozdaniu Prezydenta Miasta Bełchatowa z wykonania budzetu za 2011 rok.pdf
 Opinia RIO dot. możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu.pdf
 Opinia RIO dot. mozliwości sfinansowania deficytu budżetowego Miasta Bełchatów na 2012 r.
 Opinia RIO do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Miasta Bełchatów na 2012 r.
 Opinia RIO dot. projektu budżetu Miasta Bełchatów na 2012 r.
 Opinia RIO dot. informacji z przebiegu wykonania budżetu MB za I półrocze 2011 r.
 Opinia dot. sprawozdania PMB z wykonania budżetu za 2010 r.
 Opinia dot. możliwości sfinansowania deficytu oraz kwoty długu MB.pdf
 Opinia dot. projektu uchwały WPF Miasta Bełchatowa 2011 r.
 Opinia dot. projektu budżetu MB na 2011 r.
 Opinia dot. możliwości sfinansowania deficytu 2011 r.
 Opinia dot. informacji Prezydenta MB z wykonania budżetu gminy MB za I półrocze 2010 r.
 Opinia RIO dot. sprawozdania Prezydenta Miasta Bełchatowa z wykonania budżetu za 2008 rok
 Opinia RIO w/s udzielenia absolutorium Prezydentowi
 Opinia RIO dot. sprawozdania Prezydenta Miasta Bełchatowa z wykonania budżetu za 2009 rok
 Opinia RIO z dn.08.06.2010 r. o możliwości spłaty kredytu
 Opinia RIO dotycząca projektu budżetu gminy Miasta Bełchatowa na 2010 r.
 Opinia RIO dotycząca mozliwości sfinansowania deficytu budżetowego w 2010 r.
 Opinia dot. informacji Prezydenta Miasta Bełchatowa z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r.
 Opinia dotycząca możliwości sfinansowania deficytu budzetowego w 2009 roku oraz prognozy kształtowania się długu publicznego gminy Miasto Bełchatów
 Opinia RIO dotycząca projektu budżetu gminy Miasto Bełchatów na 2009 r.
 Opinia dotycząca informacji Prezydenta Miasta Bełchatowa z wykonania budżetu Gminy Miasto Bełchatów za I półrocze 2008 r.
 Opinia dot. projektu budżetu Gminy Miasto Bełchatów na 2008 r.
 Opinia dot. sprawozdania Prezydenta Miasta Bełchatowa z wykonania budżetu za 2007 r.
 Opinia RIO dotycząca długu - deficytu budżetu Miasta Bełchatowa na 2008 r.
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 87887094