Strona główna
  Menu przedmiotowe >> Planowanie Przestrzenne >> Uchwała nr LI/469/06 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa dla obszaru ograniczonego: ul. Olsztyńską, rowem melioracyjnym R-A (odnogą rzeki Rakówki), zachodnią granicą działki nr 48/6 obręb 6, ul. Żabią, zachodnią granicą działek nr nr 4/1, 4/2, 4/3 obręb 6, rowem melioracyjnym oraz granicami miasta. - NIEOBOWIĄZUJĄCA
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 86433012