Strona główna
  Menu przedmiotowe >> Planowanie Przestrzenne


 
 Uchwała nr XXXIV/320/05 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Bełchatowa, obejmujący obszar „Centrum” w rejonie ulic: Kościuszki, Pabianicka, Sienkiewicza, Kwiatowa, 1 Maja, Plac Narutowicza, Plac Wolności. - NIEOBOWIĄZUJĄCA
 Uchwała nr XXXIV/322/05 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa dla obszaru ograniczonego ulicami: 9 Maja, 1 Maja, Staszica i rzeką Rakówką - NIEOBOWIĄZUJĄCA
 Uchwała nr XLIII/404/05 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa dla obszaru ograniczonego wschodnią granicą działki nr 13 obręb 11, granicami miasta i ulicami: Olsztyńską, ks.Popiełuszki, Czyżewskiego, wschodnimi granicami działek 80/1 i 79 obr.11, północną granicą rowu melioracyjnego, wschodnią granicą działki nr 78/6 obr.11 oraz drogą biegnącą fragmentem działki nr 75/6 i jej przedłużeniem w kierunku zachodnim - NIEOBOWIĄZUJĄCA
 Uchwała nr XLIV/411/06 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar ograniczony ulicami: Lipową, ks.Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Projektowaną, Zamoście oraz granicami miasta. - NIEOBOWIĄZUJĄCA
 Uchwała nr XLVI/425/06 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa, obszaru ograniczonego: ulicami: Staszica, 1 Maja, Kwiatową, pasem zabudowy po południowej stronie Placu Wolności, ulicą Czyżewskiego i Wiosenną oraz rzeką Rakówką.
 Uchwała nr XLVI/427/06 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu obszaru osiedla Binków - NIEOBOWIĄZUJĄCA
 Uchwała nr XLVI/429/06 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ograniczony ulicami: Pabianicką, Kościuszki, 9 Maja, Czapliniecką i Al.Włókniarzy - NIEOBOWIĄZUJĄCA
 Uchwała nr LI/469/06 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa dla obszaru ograniczonego: ul. Olsztyńską, rowem melioracyjnym R-A (odnogą rzeki Rakówki), zachodnią granicą działki nr 48/6 obręb 6, ul. Żabią, zachodnią granicą działek nr nr 4/1, 4/2, 4/3 obręb 6, rowem melioracyjnym oraz granicami miasta. - NIEOBOWIĄZUJĄCA
 Uchwała nr LI/470/06 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu obszaru osiedla Binków wraz z terenem ograniczonym rzeką Rakówką, ulicami: Wiosenną i Daleką oraz linią kolejową - NIEOBOWIĄZUJĄCA
 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa - "Bełchatówek"
 Uchwała Nr XXVII/188/08 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa - obszaru ograniczonego ulicami: Piłsudskiego, Sienkiewicza, Kempfinówką, Czyżewskiego, Popiełuszki, Olsztyńską i rzeką Rakówką
 Uchwała Nr XXVII/191/08 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa - południowej części osiedla Czaplinieckiego
 Uchwała Nr XXX/214/08 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Bełchatowa - zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obszaru osiedla Binków - NIEOBOWIĄZUJĄCA
 Uchwała Nr XLII/301/09 Zmiana fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bełchatowa obszaru ograniczonego wszchodnią granicą działki nr 13 obręb 11, granicami miasta i ulicami: Olsztyńską, ks.Popiełuszki, Czyżewskiego, wschodnimi granicami działek 80/1 i 79 obr.11, północną granicą rowu melioracyjnego, wschodnią granicą działki nr 78/6 obr.11 oraz drogą biegnącą fragmentem działki nr 75/6 i jej przedłużeniem w kierunku zachodnim - NIEOBOWIĄZUJĄCA
 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa, obejmującego obszar "Centrum" w rejonie ulic: Kościuszki, Pabianicka, Sienkiewicza, Kwiatowa, 1 Maja, Plac Narutowicza, Plac Wolności
 Uchwała nr XLVIII/367/10 Zmiana części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar ograniczony ulicami: Lipową, ks.Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Projektowaną, Zamoście oraz granicami miasta - dla terenu ograniczonego ulicami: Ludwikowską, Wesołą, Zamoście i Zawilcową - NIEOBOWIĄZUJĄCA
 Uchwała nr LIV/408/10 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa, obszaru ograniczonego ulicami: Armii Krajowej, Wojska Polskiego, 9 Maja oraz rzeką Rakówką. - NIEOBOWIĄZUJĄCA
 Uchwała Nr LIV/410/10 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu osiedla Ludwików w Bełchatowie - NIEOBOWIĄZUJĄCA
 Uchwała Nr LVIII/448/10 Zmiana fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części osiedla Czaplinieckiego w Bełchatowie
 Uchwała Nr LVIII/452/10 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa dla obszaru ograniczonego ulicami: 9 Maja, 1 Maja, Staszica i rzeką Rakówką - dla części osiedla Słonecznego - NIEOBOWIĄZUJĄCA
 Uchwała Nr LVIII/450/10 Zmiana części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obszaru osiedla Binków - NIEOBOWIĄZUJĄCA
 Uchwała Nr LVIII/454/10 Zmiana fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bełchatowa, ograniczonego ulicami: Pabianicką, Kościuszki, 9 Maja Czapliniecką i Al.Włókniarzy - NIEOBOWIĄZUJĄCA
 Uchwała Nr VIII/59/11 Zmiana części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa, obszaru ograniczonego ulicami: Staszica, 1 Maja, Kwiatową, pasem zabudowy po południowej stronie Placu Wolności, ulicą Czyżewskiego i Wiosenną oraz rzeką Rakówką - NIEOBOWIĄZUJĄCA
 Uchwała Nr XII/83/11 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa - dla obszaru ograniczonego ulicami: 9 Maja, 1 Maja, Staszica i rzeką Rakówką, zatwierdzonego uchwałą nr XXXIV/322/05 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 19 maja 2005r. - dla części osiedla Okrzei - NIEOBOWIĄZUJĄCA
 Uchwała Nr XII/85/11 Zmiana części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa - południowej części osiedla Czaplinieckiego
 Uchwała Nr XVII/121/11 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa - obszaru osiedla Dolnośląskiego
 Uchwała Nr XX/146/12 Zmiana fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ograniczonego wschodnią granicą działki nr 13 obręb 11, granicami miasta i ulicami: Olsztyńską, ks. Popiełuszki, Czyżewskiego, wschodnimi granicami działek 50/1 i 79 obr. 11, północną granicą rowu malioracyjnego, wschodnią granicą działki nr 78/6 obr. 11 oraz drogą biegnącą fragmentem działki nr 75/6 i jej przedłużeniem w kierunku zachodnim - NIEOBOWIĄZUJĄCA
 Uchwała Nr XXI/161/12 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa - obszaru ograniczonego granicami miasta, ulicami: Czapliniecką i Cegielnianą oraz rzeką Rakówką
 Uchwała Nr XXI/163/12 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa - dla terenu ograniczonego ulicami Wojska Polskiego i Armii Krajowej, rzeką Rakówką oraz linią kolejową
 Uchwała nr XXII/178/12 Zmiana części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa - południowej części osiedla Czaplinieckiego
 Uchwała Nr XXVII/218/12 Zmiana fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar ograniczony ulicami: Lipową, ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Projektowaną, Zamoście oraz granicami miasta - NIEOBOWIĄZUJĄCA
 Uchwała nr XXVII/216/12 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa - obszaru ograniczonego ulicami: Wojska Polskiego, Al. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Al. Jana Pawła II, Zamoście oraz linią kolejową
 Uchwała Nr XXVIII/233/12 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części osiedla Politanice w rejonie ulic: Wiosennej i Dalekiej w Bełchatowie
 Uchwała nr XXX/221/08 w sprawie sprostowania błędów pisarskich w uchwale Nr XLIII/404/05 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa dla obszaru ograniczonego wschodnią granicą działki nr 13 obręb 11, granicami miasta i ulicami: Olsztyńską, ks. Popiełuszki, Czyżewskiego, wschodnimi granicami działek 80/1 i 79 obręb 11, północną granicą rowu melioracyjnego, wschodnią granicą działki nr 78/6 obręb 11 oraz drogą biegnącą fragmentem działki nr 75/6 i jej przedłużeniem w kierunku zachodnim - NIEOBOWIĄZUJĄCA
 Uchwała Nr XXXI/258/12 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa, obszaru ograniczonego ulicami: Staszica, 1 Maja, Kwiatową, pasem zabudowy po południowej stronie Placu Wolności, ulicą Czyżewskiego i Wiosenną oraz rzeką Rakówką
 Uchwała Nr XXXVI/309/13 Zmiana fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ograniczonego ulicami: Pabianicką, Kościuszki, 9 Maja, Czapliniecką i Al. Włókniarzy - NIEOBOWIĄZUJĄCA
 Uchwała Nr XXXV/297/13 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa - dla obszaru ograniczonego: rzeką Rakówką, linią kolejową, granicami miasta oraz dopływem rzeki Rakówki - NIEOBOWIĄZUJĄCA
 Uchwała Nr XXXVIII/325/13 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa, obszaru ograniczonego ulicami: Al.Włókniarzy, Czapliniecką, Cegielnianą i rzeką Rakówką
 Uchwała Nr XXXVIII/323/13 Zmiana części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa - obszaru ograniczonego ulicami: Piłsudskiego, Sienkiewicza, Kempfinówką, Czyżewskiego, Popiełuszki, Olsztyńską i rzeką Rakówką
 Uchwała nr XLV/403/14 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa, obszaru ograniczonego ulicami: Grabową, Czapliniecką, Zakątek, przedłużeniem ulicy Zakątek do granic miasta i granicami miasta
 Uchwała Nr V/19/15 Zatwierdzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów miasta Bełchatowa
 Uchwała Nr VIII/51/15 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa - obszaru ograniczonego ulicami: Czapliniecką, Lipową i Aleją Włókniarzy
 Uchwała nr X/57/15 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa - obszaru ograniczonego granicami miasta, ulicami: Czapliniecką i Cegielnianą oraz rzeką Rakówką
 Uchwała Nr X/55/15 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa dla obszaru ograniczonego ulicami: Czapliniecką, Grabową oraz granicami miasta
 Uchwała Nr XI/67/15 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części osiedla Grocholice w Bełchtowie
 Uchwała Nr XIII/86/15 Zmiana części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa, obszaru ograniczonego ulicami: Staszica, 1 Maja, Kwiatową, pasem zabudowy po południowej stronie Placu Wolności, ulicą Czyżewskiego i Wiosenną oraz rzeką Rakówką
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 87872781