Strona główna
  Rejestr zmian


 
Rejestr zmian dokumentu: "Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie przez przedsiebiorców działalności w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie m. Bełchatowa"
Nazwa dokumentu: Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie przez przedsiebiorców działalności w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie m. Bełchatowa 
Utworzył: Mirosława Smolarz 
Data utworzenia: 2011-07-06 
Przygotował: Mirosława Smolarz 
Odpowiedzialny: Mirosława Smolarz 
Ostatnio modyfikował: Mirosława Smolarz 
Data modyfikacji: 2015-10-30 14:43:05 
Wersja:
# Edytował Data edycji Komentarz zmian
Mirosława Smolarz 2015-10-30 14:43:05 Zmiana treści dokumentu - skasowanie firmy MOTOHOUSE- Mieczysław Pelczar zezwolenie wygasło i wpis nowej firmy
Mirosława Smolarz 2013-07-31 08:36:34 Zmiana treści dokumentu- uaktualnienie danych wykazu
Mirosława Smolarz 2013-07-31 08:31:43 Zmiana treści dokumentu- uaktualnienie danych
Mirosława Smolarz 2013-07-17 14:00:30 Zmiana treści dokumentu - wygaśnięcie decyzji firmy prowadzącej działalnośc w zakresie oprózniania zb.bezodpływowych
Mirosława Smolarz 2011-07-07 Zmiana treści dokumentu - edycja słowa "widencja"
Mirosława Smolarz 2011-07-06
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 70123678