Strona główna
  Menu przedmiotowe >> Zamówienia publiczne


 

INFORMACJE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Znak sprawy: RP.II.271.36.2014
Nazwa postępowania: Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego, poziomego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz sygnalizacji świetlnych w ciągu dróg będących w zarządzie Miasta Bełchatowa
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: usługi


WYNIK POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Informacje o oferentach
Czy unieważniono postępowanie ?: NIE
Przyczyna unieważnienia: NIE
Czy oferta częściowa ?: NIE
Numer oferty częściowej:
Zakres zamówienia objęty ofertą częściową:
Cena najniższej oferty: 441 839,41
Cena najdroższej oferty: 596 875,30
Postępowanie unieważniono z powodu:

Wybrano następującą ofertę
Firma: Przedsiębiorstwo Komunalne SANIKOM Sp. z o. o.
REGON: 592166006
Kod pocztowy: 97-400
Miasto: Bełchatów
Województwo: łódzkie
Powiat: Bełchatowski
Adres: ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9
Adres strony WWW: www.sanikom.pl
Adres poczty elektronicznej: sanikom@sanikom.pl
Telefon:
Fax: 44 6322663
Cena wybranej oferty netto: 359 219,03
VAT: 82 620,38
Cena wybranej oferty brutto: 441 839,41

 Tablica ogłoszeń RP.II.271.36.doc
 Umowa nr 617_14.pdf
Pokaż rejestr zmian
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 69941342