Strona główna
  Menu przedmiotowe >> Zamówienia publiczne


 

INFORMACJE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Znak sprawy: RP.II.271.34.2014
Nazwa postępowania: Roboty uzupełniające do umowy 423/14 z dnia 19.08.2014r w ramach zadania inwestycyjnego "Przebudowa ul. Piotrkowskiej w Bełchatowie"
Tryb zamówienia: zamówienie z wolnej ręki
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

 Informacja o wszczęciu postępowania.doc


WYNIK POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Informacje o oferentach
Czy unieważniono postępowanie ?: NIE
Przyczyna unieważnienia: NIE
Czy oferta częściowa ?: NIE
Numer oferty częściowej:
Zakres zamówienia objęty ofertą częściową:
Cena najniższej oferty: 139 078,89
Cena najdroższej oferty: 00,00
Postępowanie unieważniono z powodu:

Wybrano następującą ofertę
Firma: "LEAR" Adam i Renata Kłucjasz Spółka Jawna
REGON: 590082630
Kod pocztowy: 97-400
Miasto: Bełchatów
Województwo: łódzkie
Powiat: Bełchatowski
Adres: ul. Czapliniecka 146c
Adres strony WWW: www.lear.biz.pl
Adres poczty elektronicznej: lear@plusnet.pl
Telefon:
Fax: 44 633 20 42
Cena wybranej oferty netto: 113 072,27
VAT: 26 006,62
Cena wybranej oferty brutto: 139 078,89

 umowa nr 523.pdf
Pokaż rejestr zmian
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 69940928