Strona główna
  Menu przedmiotowe >> Zamówienia publiczne


 

INFORMACJE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Znak sprawy: RP.II.271.33.2014
Nazwa postępowania: Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Miasta Bełchatowa oraz jednostek budżetowych podległych Miastu w okresie od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2019 r.
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: usługi


WYNIK POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Informacje o oferentach
Czy unieważniono postępowanie ?: TAK
Przyczyna unieważnienia: Podstawa prawna unieważnienia przedmiotowego postępowania to przepis art. 93 ust.1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, zastrzeżeniem pkt 2 i 3 w/w art.
Czy oferta częściowa ?: NIE
Numer oferty częściowej:
Zakres zamówienia objęty ofertą częściową:
Cena najniższej oferty:
Cena najdroższej oferty:
Postępowanie unieważniono z powodu: Podstawa faktyczna unieważnienia przedmiotowego postępowania : do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 08.10.2014r. do godz. 10:00 nie wpłynęła żadna oferta.

Wybrano następującą ofertę
Firma:
REGON:
Kod pocztowy:
Miasto:
Województwo:
Powiat:
Adres:
Adres strony WWW:
Adres poczty elektronicznej:
Telefon:
Fax:
Cena wybranej oferty netto:
VAT:
Cena wybranej oferty brutto:

Pokaż rejestr zmian
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 69941079