Strona główna
  Menu przedmiotowe >> Zamówienia publiczne


 

INFORMACJE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Znak sprawy: RP.II.271.27.2014
Nazwa postępowania: Przebudowa ulicy Piotrkowskiej w Bełchatowie na odcinku od ulicy Ogrodowej do obwodnicy wschodniej wraz z budową chodników, ścieżki rowerowej, odwodnienia i rozwiązaniem kolizji w ramach zadania inwestycyjnego: Przebudowa ul. Piotrkowskiej w Bełchatowie
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane


WYNIK POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Informacje o oferentach
Czy unieważniono postępowanie ?: NIE
Przyczyna unieważnienia: NIE
Czy oferta częściowa ?: NIE
Numer oferty częściowej:
Zakres zamówienia objęty ofertą częściową:
Cena najniższej oferty: 978 957,00
Cena najdroższej oferty: 1 130 204,85
Postępowanie unieważniono z powodu:

Wybrano następującą ofertę
Firma: "LEAR" Adam i Renata Kłucjasz Spółka Jawna
REGON: 590082630
Kod pocztowy: 97-400
Miasto: Bełchatów
Województwo: łódzkie
Powiat: bełchatowski
Adres: ul. Czapliniecka 146c
Adres strony WWW: www.lear.biz.pl
Adres poczty elektronicznej: lear@plusnet.pl
Telefon:
Fax: 44 6332042
Cena wybranej oferty netto: 795 900,00
VAT: 183 057,00
Cena wybranej oferty brutto: 978 957,00

 Tablica ogłoszeń RP.II.271.27.doc
 Umowa ul. Piotrkowska.pdf
Pokaż rejestr zmian
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 70007965